Tekst op dia's opmaken

Op een presentatiedia kunt u de grootte van uw teksten wijzigen met de werkbalk voor tekstopmaak. U kunt kleur, grootte, tekenstijl en tekstuitlijning wijzigen. Bovendien beschikt u over opties voor het toevoegen van koppelingen en bladwijzers.

Werkbalk voor het opmaken van tekst voor alineaobjecten

Text formatting toolbar.

Opmerking: Als u een tekstobject wilt opmaken, moet u erop dubbelklikken.

De tekenstijl wijzigen

Doe het volgende:

 1. Dubbelklik in de presentatieweergave op het tekstobject dat u wilt opmaken.Of klik op het tekstobject en klik op Edit.

  De werkbalk voor tekstopmaak wordt weergegeven.

 2. Selecteer de tekst waarvan u de stijl wilt wijzigen.

 3. Klik op een of meer van de opties Text-Bold, Text-italic en Text-Underlined.
 4. Klik buiten het tekstobject of klik op Edit.

De tekenstijl van de tekst wordt gewijzigd.

De tekengrootte van alinea's wijzigen

Doe het volgende:

 1. Dubbelklik in de presentatieweergave op het tekstobject Alinea dat u wilt opmaken. Of klik op het tekstobject en klik op Edit.

  De werkbalk voor tekstopmaak wordt weergegeven.

 2. Selecteer de tekst waarvan u de tekengrootte wilt wijzigen.

 3. Klik op S naast de aanduiding voor de tekengrootte en selecteer een grootte:XS, S, M, L of XL.
 4. Klik buiten het tekstobject of klik op Edit.

De tekengrootte van de tekst wordt gewijzigd.

De tekengrootte van titels wijzigen

Doe het volgende:

 1. Dubbelklik in de presentatieweergave op het tekstobject Titel dat u wilt opmaken.

 2. Sleep een van de hoeken om de tekengrootte te wijzigen.

 3. Klik buiten het tekstobject of klik op Edit.

De tekengrootte van de tekst wordt gewijzigd.

De tekstuitlijning van alinea's wijzigen

Doe het volgende:

 1. Dubbelklik in de presentatieweergave op het tekstobject Alinea dat u wilt opmaken. Of klik op het tekstobject en klik op Edit.

  De werkbalk voor tekstopmaak wordt weergegeven.

 2. Klik in de tekstalinea die u wilt uitlijnen.
 3. Klik op Align left, Align right of Align center.
 4. Klik buiten het tekstobject of klik op Edit.

De uitlijning van de tekst wordt gewijzigd.

Opmerking: Standaard wordt de tekst links uitgelijnd.

De tekstkleur wijzigen

Doe het volgende:

 1. Dubbelklik in de presentatieweergave op het tekstobject dat u wilt opmaken. Of klik op het tekstobject en klik op Edit.

  De werkbalk voor tekstopmaak wordt weergegeven.

 2. Selecteer de tekst waarvan u de kleur wilt wijzigen.

 3. Klik op S naast de kleurenindicator op de werkbalk.

  Er wordt een kleurenpalet weergegeven.

 4. Klik op een kleur in het palet.

 5. Klik buiten het tekstobject of klik op Edit.

De kleur wordt toegepast op de tekst.