Vormen op een dia opmaken

De werkbalk voor het opmaken van vormen beschikt over de volgende opties voor het opmaken van vormen:

  • Kleur

De kleur van een vorm wijzigen

Doe het volgende:

  1. Klik in de presentatieweergave op de vorm die u wilt opmaken.

    Er wordt een werkbalk met kleuropties weergegeven.

  2. Klik op het kleurenvierkant op de werkbalk.

    Er wordt een kleurenpalet weergegeven.

  3. Klik op een kleur.

  4. Klik buiten de vorm.

De kleur wordt toegepast op de vorm.