Een effect toepassen op een snapshot

U kunt verschillende visuele effecten toevoegen aan uw snapshots om bepaalde waarden extra te laten opvallen.

Opmerking: U kunt alleen effecten gebruiken in staafdiagrammen, lijndiagrammen en cirkeldiagrammen.

Doe het volgende:

  1. Klik in de presentatieweergave op Ñ in het venster met presentatiehulpmiddelen.

    De effectenbibliotheek wordt geopend.

  2. Zoek het effect dat u wilt gebruiken en sleep dit op de snapshot.

De snapshot wordt getoond met het visuele effect.

Snapshot van een staafdiagram zonder effecten.

Snapshot with no effects.

Snapshot van een staafdiagram waar het effect Hoogste waarde op is toegepast.

Snapshot with an effect applied to it.