Inner

De prefixen join en keep kunnen worden voorafgegaan door het prefix inner.Indien gebruikt voor join, geeft de opdracht aan dat een inner join moet worden gebruikt. De resulterende tabel bevat dan alleen gecombineerde veldwaarden uit de tabellen met onbewerkte gegevens waarvoor de koppelende veldwaarden in beide tabellen voorkomen. Indien gebruikt voor keep, geeft de opdracht aan dat beide tabellen met onbewerkte gegevens worden gereduceerd tot de gemeenschappelijke doorsnede voordat ze worden opgeslagen in Qlik Sense.

Syntax:  

Inner ( Join | Keep) [ (tablename) ](loadstatement |selectstatement )

Arguments:  

Argument Beschrijving
tablename De benoemde tabel die moet worden vergeleken met de geladen tabel.
loadstatementof selectstatement De LOAD of SELECT-opdracht voor de geladen tabel.

Example 1:  

Table1

 

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Table2

 

A

C

1

xx

4

yy

QVTable:

SQL SELECT * From table1;

inner join SQL SELECT * From table2;

QVTable

 

 

A

B

C

1

aa

xx

Example 2:  

QVTab1:

SQL SELECT * From Table1;

QVTab2:

inner keep SQL SELECT * From Table2;

QVTab1

 

A

B

1

aa

QVTab2

 

A

C

1

xx

De twee tabellen in het voorbeeld met keep zijn uiteraard via A geassocieerd.