QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

QvdTableName - scriptfunctie

Deze scriptfunctie retourneert de naam van de tabel die is opgeslagen in een QVD-bestand.

Syntax:  

QvdTableName(filename)

Arguments:  

Argument Beschrijving
filename

De naam van een QVD-bestand, indien nodig met pad, als map- of webgegevensverbinding.

Example: 'lib://Table Files/'

In de bestaande scriptmodus, worden tevens de volgende padindelingen ondersteund:

  • absoluut

    Example: c:\data\

  • relatief ten opzichte van de werkmap van de Qlik Sense-app.

    Example: data\

  • URL-adres (HTTP of FTP) dat verwijst naar een locatie op internet of intranet.

    Example: http://www.qlik.com

Examples:  

QvdTableName ('MyFile.qvd')

QvdTableName ('C:\MyDir\MyFile.qvd')

QvdTableName ('lib://data\MyFile.qvd')