QlikWorld 2020 Global Conference. Word lid en ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw data. Handel snel. Registreer nu en bespaar.

ConnectString - scriptfunctie

De functie ConnectString() retourneert de naam van de actieve gegevensverbinding voor ODBC- of OLE DB-verbindingen. De functie retourneert een lege tekenreeks als geen connect-opdracht is uitgevoerd of na een disconnect-opdracht.

Syntax:  

ConnectString()