QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

ErrorMode

Deze foutvariabele bepaalt welke actie in Qlik Sense wordt uitgevoerd als bij uitvoering van het script een fout optreedt.

Syntax:  

ErrorMode

Arguments:  

Argument Beschrijving
ErrorMode=1 De standaardinstelling. De uitvoering van het script wordt gestopt en de gebruiker wordt gevraagd om actie te ondernemen (niet-batchmodus).
ErrorMode =0 De fout wordt simpelweg genegeerd in Qlik Sense en het script wordt verder uitgevoerd bij de volgende scriptopdracht.
ErrorMode =2

In Qlik Sense wordt een foutbericht "Uitvoering van script is mislukt..." gegenereerd zodra de fout optreedt, zonder dat de gebruiker eerst wordt gevraagd om actie te ondernemen.

Example:  

set ErrorMode=0;

See also: