Werkbladen uit de basiswerkbladen van een app verwijderen

U kunt zowel de basiswerkbladen die oorspronkelijk in de app zijn gevoegd als de basiswerkbladen die later zijn goedgekeurd en toegevoegd uit een app verwijderen. Wanneer u een basiswerkblad verwijdert, wordt dit verplaatst naar de sectie Gepubliceerd door mij van de app als het werkblad door u was gepubliceerd of naar de sectie Community als het was gepubliceerd door een andere gebruiker. Als het werkblad eigendom was van een andere gebruiker, worden zij weer de eigenaar. Wanneer een werkblad uit de basiswerkbladen wordt verwijderd, wordt deze niet toegevoegd als de app wordt gedupliceerd of geëxporteerd.

Opmerking: Deze functionaliteit is niet beschikbaar in Kubernetes.

Doe het volgende:

  • Klik in de app met de rechtermuisknop op het basiswerkblad en selecteer Goedkeuring ongedaan maken.

Het werkblad wordt vervolgens verplaatst naar de sectie Gepubliceerd door mij of de sectie Community.

Tip: U kunt werkbladen ook in de werkbladweergave verwijderen door op ¨ te klikken en de optie Goedkeuring ongedaan maken te selecteren. Daarnaast kunt u rechts klikken op een werkblad in de werkbladnavigator of deze lang aanraken om een goedkeuring ongedaan te maken.