Apps toevoegen aan de cloudhub

U kunt apps rechtstreeks in de cloudhub toevoegen, bewerken en delen.

Apps kunnen in de cloudhub worden toegevoegd door gebruikers met de Professional-rol. Cloudhub-leden kunnen gedeelde apps bekijken en gebruiken. Ze kunnen geen community-inhoud zoals werkbladen en presentaties toevoegen aan gedeelde apps, tenzij de app zich in een gedeelde ruimte bevindt waartoe ze toegang hebben voor bewerking.

Opmerking:

Apps die zijn gemaakt in Qlik Sense Enterprise en gepubliceerd op de cloudhub, kunnen niet worden bewerkt of gedeeld in de cloudhub. Als u deze apps in de cloudhub wilt bewerken, moet u de apps vanuit de QMC exporteren en importeren in de cloudhub.

Er zijn meerdere manieren om apps te ontwikkelen en te delen in uw cloudhub. Dit is een voorbeeld van de levenscyclus van een app:

 1. Voeg uw app aan de cloudhub toe

  U kunt een nieuwe app maken en deze ontwikkelen in de cloudhub. Als u eigenaar bent van een app in de cloudhub en deze wilt gebruiken als template, kunt u de app dupliceren en de kopie bewerken. U kunt ook een app importeren die is geëxporteerd vanuit een andere implementatie van Qlik Sense.

  Ga voor meer informatie naar Apps maken in de cloudhub.

  Als u de app samen met anderen wilt ontwikkelen, kunt u de app toevoegen aan een gedeelde ruimte. Zie voor een voorbeeld van een ruimteworkflow Samenwerken met anderen in de cloud hub.

 2. Gegevens toevoegen en uw app ontwikkelen

  Als u een nieuwe app hebt gemaakt, kunt u gegevensbronnen toevoegen, uw gegevensmodel bouwen en vervolgens werkbladen en presentaties maken.

  Als u een app hebt gekopieerd, kunt u de gegevensbronnen wijzigen, het gegevensmodel herzien en vervolgens de werkbladen en presentaties bewerken. Als u een app met gegevensbronnen dupliceert waarvan u niet de eigenaar bent, moet u deze bronnen toevoegen.

  Als u een app hebt geüpload, moet u de oorspronkelijke gegevensbronnen opnieuw aan de app toevoegen. U kunt ook nieuwe gegevensbronnen toevoegen en de inhoud veranderen.

  Uw werkbladen en presentaties zijn privé tot u ze openbaar maakt. Wanneer uw werkbladen en presentaties klaar zijn, kunt u ze openbaar maken, zodat andere gebruikers ze kunnen zien.

 3. Een planning voor het laden van gegevens maken

  U kunt ladingen van uw app-gegevens plannen om er zeker van te zijn dat uw visualisaties de meest actuele informatie bevatten.

  Een app opnieuw laden in de cloudhub

 4. Uw app delen met andere leden

  U kunt uw persoonlijke app met leden van uw cloudhub delen. Ze kunnen de app bekijken, maar niet bewerken. Als u wilt dat andere leden uw app kunnen bewerken, kunt u de app naar een gedeelde ruimte verplaatsen en deze leden aan de ruimte toevoegen.

  Apps delen in de cloudhub

  Samenwerken met anderen in de cloud hub

 5. Uw app bijwerken

  Als app-eigenaar kunt u feedback ontvangen van uw app-gebruikers. Een gedeelde app kan te allen tijde worden bijgewerkt. U kunt werkbladen en presentaties weer privé maken om er verder aan te werken. U kunt wijzigingen aanbrengen in het gegevensmodel.

 6. Een app verwijderen uit de cloudhub

  Wanneer de app niet meer nodig is, kunt u deze uit de cloudhub verwijderen.

  Apps verwijderen in de cloudhub verwijderen