Introductiepagina

Aan de slag met Qlik Sense

Een goede start maken door het associatieve selectiemodel van Qlik te leren gebruiken en een basisapp te bouwen met behulp van voorbeeldgegevens.

Een Qlik Sense-implementatie plannen (alleen in het Engels)

Hoe u Qlik Sense implementeert, is afhankelijk van uw organisatie. Neem informatie door over architectuur, implementatievoorbeelden, beveiliging, registratie en licentieverlening.

Implementeren Qlik Sense Enterprise

Implementeren Qlik Sense Enterprise on Windows (alleen in het Engels)

Installeer Qlik Sense Enterprise on Windows op een site met één knooppunt of op een site met meerdere knooppunten.

Implementeren Qlik Sense Enterprise on Kubernetes (alleen in het Engels)

Installeer Qlik Sense Enterprise on Kubernetes in openbare of privéclouds in door de klant beheerde infrastructuren.

Implementeren Qlik Sense Mobile (alleen in het Engels)

Installeer Qlik Sense Mobile met behulp van EMM-software (Enterprise Mobile Management).

Beheer van en problemen oplossen voor Qlik Sense Enterprise

Beheren Qlik Sense Enterprise on Windows

Een installatie van Qlik Sense Enterprise on Windows beheren en bewaken en problemen met de installatie oplossen.

Beheren Qlik Sense Enterprise on Kubernetes

Een installatie van Qlik Sense Enterprise on Kubernetes beheren en bewaken en problemen met de installatie oplossen.