Wat is er nieuw in Qlik Sense June 2018?

Maken, ontdekken, samenwerken

Inzichtenadviseur

Inzichtenadviseur is een AI-capaciteit die suggesties biedt voor de meest relevante inzichten en visualisaties die gebruikers kunnen overwegen en verkennen. De inzichtenadviseur wordt mede mogelijk gemaakt door Qlik Cognitive Engine, die automatisch relevante inzichten en analyses genereert en hier prioriteit aan toekent op basis van de productspecifieke algoritmen van Qlik. Makers van apps kunnen de inzichtenadviseur gebruiken om inzichten te zoeken in de gegevens die in Qlik Sense worden geladen en deze inzichten te evalueren voor de algemene gegevensverzameling, dimensies in de gegevens of zoekcriteria voor het weergeven van specifieke gebieden. Inzichten zijn contextbewust en kunnen worden gebruikt met de associatieve engine van Qlik.

Visualisaties van uw gegevens maken met inzichtenadviseur

Versnelde selfservice

 • Alternatieve diagramsuggesties: Qlik Cognitive Engine biedt nu een aantal alternatieve diagrammen in het eigenschappenvenster ter aanvulling op de eerste aanbeveling.

 • Schakelen tussen dimensies en metingen: u kunt nu schakelen tussen dimensies en metingen in het eigenschappenvenster door simpelweg te slepen en neer te zetten.
 • U kunt nu snel schakelen tussen veelgebruikte aggregatiemethoden door middel van een vervolgkeuzemenu in het eigenschappenvenster.

Geavanceerd ontwerpen

 • Qlik Sense-werkbladen kunnen nu verticaal worden uitgevouwen tot een schuifmodus.
 • De rastergrootte kan nu worden gewijzigd in werkbladen met bestaande objecten.

Een app via werkbladen structureren

Nieuwe mogelijkheden in de uitdrukkingseditor

De Qlik Sense-uitdrukkingseditor beschikt nu over verbeterde bruikbaarheid:

 • Velden: Statistische aggregatiefuncties maken op basis van veldgegevens. Met twee selectievakjes kunt u onafhankelijk Distinct- en Total-clausules invoegen in statistische aggregatiefuncties.
 • Functies: met dit bedieningselement kunt u algemene Qlik Sense-functies invoeren in een uitdrukking.

 • Variabelen: Met dit bedieningselement kunt u variabelen invoeren in een uitdrukking. Wanneer een variabele is geselecteerd, wordt een voorbeeld van de definitie en waarde weergegeven.

Uitdrukkingseditor

Gegevens uit bestanden filteren

Met Qlik Sense June 2018 kunt u filtervoorwaarden maken voor de veldinhoud in uw bestanden. Deze filters worden automatisch in het script toegepast wanneer u gegevens laadt in Gegevensbeheer.

Gegevens filteren

Visualisaties en toewijzing aan de kaart

 • Lijnlagen zijn nu beschikbaar in het kaartdiagram met meerdere lagen.

  Kaarten

 • U kunt nu specifieke kolommen in een strakke tabel weergeven en verbergen door middel van uitdrukkingsvoorwaarden.
 • De minigrafiek die wordt gebruikt voor schuiven, kan nu worden uitgeschakeld voor lijndiagrammen, staafdiagrammen en combinatiegrafieken.

Verbeterd app-beheer via de hub

Qlik Sense June 2018 brengt nieuwe en verbeterde mogelijkheden voor het beheren van apps via de hub:

 • U kunt nu een app die u al hebt gepubliceerd, opnieuw publiceren via de hub. Maak eerst een duplicaat van uw gepubliceerde app, breng de gewenste wijzigingen aan en publiceer de app vervolgens opnieuw naar dezelfde stream als de gepubliceerde app. De stream wordt automatisch uit het systeem geselecteerd op basis van de naam van de app.

  Een app opnieuw publiceren via de hub.

 • Een nieuwe speciale sectie voor gepubliceerde apps is toegevoegd aan de hub. In deze sectie kunt u nog steeds een app-duplicaat maken en vervolgens met de nieuwe mogelijkheid Een app opnieuw publiceren via de hub uw wijzigingen weer aan uw gebruikers publiceren.
 • De app-eigenaar kan nu community-werkbladen van een gepubliceerde app goedkeuren en deze toevoegen aan de lijst met basiswerkbladen. De app-eigenaar kan ook besluiten om de goedkeuring ongedaan te maken voor basiswerkbladen in de sectie Community.

  Werkbladen aan de basiswerkbladen van een app toevoegen

  Werkbladen uit de basiswerkbladen van een app verwijderen

Toegankelijkheid

Voor een nog betere toegankelijkheid van Qlik Sense zijn de volgende functies geïmplementeerd:

Toegankelijke Qlik Help-site

De volgende toegankelijkheidsverbeteringen zijn geïmplementeerd voor de gehele Qlik Help-site, help.qlik.com:

 • Gebruikers kunnen nu navigeren en interactief gebruikmaken van de Help-site door middel van sneltoetsen en snelkoppelingen.

 • Voor UI-elementen, tekst, de zoekfunctie en afbeeldingen wordt nu in- en uitzoomen, formaatwijziging en schermvergroting ondersteund.
 • Tekst, pictogrammen en afbeeldingen zijn compatibel met de toegankelijkheidsstandaarden voor contrast en leesbaarheid.

Implementeren en beheren

Multi-cloud

Met Qlik Sense June 2018 kunt u apps die zijn ontwikkeld in Qlik Sense Enterprise for Windows, distribueren naar Qlik Cloud Services en Qlik Sense Enterprise voor elastische implementaties. Apps worden gebruikt in de nieuwe cloudhub. Qlik Sense Enterprise for Windows en de cloudomgeving worden beheerd op basis van één licentie en eenmalige aanmelding.

Voor een geschikte licentie en gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met uw Qlik-vertegenwoordiger of Qlik-ondersteuning.

Mobiel

Ondersteuning voor BlackBerry Access-browser.

Met Qlik Sense June 2018 hebt u nu toegang tot Qlik Sense en kunt u gebruikmaken van apps vanaf een mobiel apparaat waarop een BlackBerry Access-browser is geïnstalleerd. Een BlackBerry Dynamics-implementatie moet door een beheerder worden ingesteld voor uw gebruikers. Voor meer informatie over het instellen en gebruiken van BlackBerry Access om verbinding te maken met Qlik Sense raadpleegt u het ondersteuningsartikel Connecting to Qlik Sense using BlackBerry Access.

Qlik-connectoren

Met Qlik Sense June 2018 zijn vijf nieuwe connectoren toegevoegd aan het ODBC-connectorpakket. Alle connectoren die hier staan vermeld, zijn bijgewerkt voor de nieuwste versie van OpenSSL.

 • Presto: met de PrestoDB-connector kunt u verbindingen maken die query's uitvoeren voor alle gegevensbronnen in een omgeving die is geconfigureerd met Presto.

De volgende connectoren zijn beschikbaar in de bètaversie:

 • Apache Drill: de Apache Drill-connector biedt toegang tot een niet-relationele gegevensopslag.

 • Apache Phoenix: de Apache Phoenix-connector biedt toegang tot een relationele gegevensopslag.

 • Apache Spark: de Apache Spark-connector wordt gebruikt voor directe SQL- en HiveQL-toegang tot Apache Hadoop/Spark-distributies.

 • MongoDB: de MongoDB-connector biedt toegang tot MongoDB, een NoSQL-databaseprogramma.