Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

NORMDIST - script- en diagramfunctie

NORMDIST() retourneert de cumulatieve normale verdeling van het opgegeven gemiddelde en de opgegeven standaarddeviatie. Als mean = 0 en standard_dev = 1, retourneert de functie de standaard normale verdeling.

Syntaxis:  

NORMDIST(value, [mean], [standard_dev], [cumulative])

Retourgegevenstypen: getal

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
value De waarde waarvan u de verdeling wilt bepalen.
mean

Optionele waarde waarmee het rekenkundige gemiddelde voor de verdeling wordt aangegeven.

Als u geen waarde voor dit argument aangeeft, is de standaardwaarde 0.

standard_dev

Optionele positieve waarde waarmee de standaardafwijking van de verdeling wordt aangegeven.

Als u geen waarde voor dit argument aangeeft, is de standaardwaarde 1.

cumulative

U kunt er optioneel voor kiezen om een standaard normale verdeling of een cumulatieve verdeling te gebruiken.

0 = standaard normale verdeling

1 = cumulatieve verdeling (standaard)

Deze functie is op de volgende manier gerelateerd aan de functie NORMINV:
If prob = NORMDIST(value, m, sd), then NORMINV(prob, m, sd) = value

Beperkingen:  

Alle argumenten moeten numeriek zijn, anders wordt een NULL-waarde geretourneerd.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!