Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Outer

Het expliciete prefix Join kan worden voorafgegaan door het prefix Outer om een outer join op te geven. In een outer join worden alle combinaties tussen de twee tabellen gegenereerd. De resulterende tabel bevat dus gecombineerde veldwaarden uit de tabellen met onbewerkte gegevens waarvoor de koppelende veldwaarden in één of beide tabellen voorkomen. Het expliciete prefix Join kan worden voorafgegaan door het prefix Outer om een outer join op te geven. In een outer join bevat de resulterende tabel alle waarden van beide onbewerkte tabellen, waarvoor de koppelende veldwaarden in de tweede tabel voorkomen. Het trefwoord Outer is optioneel en is het standaard join type dat wordt gebruikt als geen join prefix is opgegeven.

Syntaxis:  

Outer Join [ (tablename) ](loadstatement |selectstatement )

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
tablename De benoemde tabel die moet worden vergeleken met de geladen tabel.
loadstatementof selectstatement De LOAD of SELECT-opdracht voor de geladen tabel.

Voorbeeld:  

Table1
Column1 Column2

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Table2
Column1 Column2

A

C

1

xx

4

yy

SQL SELECT * from table1;

join SQL SELECT * from table2;

OR

SQL SELECT * from table1;

outer join SQL SELECT * from table2;

Samengevoegde tabel
Column1 Column2 Column3

A

B

C

1

aa

xx

2

cc

-

3

ee

-

4

-

yy

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!