Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Left

De prefixen Join en Keep kunnen worden voorafgegaan door het prefix left.

Gebruikt voor join geeft het prefix aan dat er een join links moet plaatsvinden. De resulterende tabel bevat dan alleen gecombineerde veldwaarden uit de tabellen met onbewerkte gegevens waarvoor de koppelende veldwaarden in de eerste tabel voorkomen. Als het prefix wordt gebruikt vóór keep, geeft het aan dat de tweede tabel met onbewerkte gegevens wordt gereduceerd tot de gemeenschappelijke doorsnede met de eerste tabel, voordat deze wordt opgeslagen in Qlik Sense.

InformatieWas u op zoek naar de tekenreeksfunctie met dezelfde naam? Zie: Left - script- en diagramfunctie

Syntaxis:  

Left ( Join | Keep) [ (tablename) ](loadstatement | selectstatement)

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
tablename De benoemde tabel die moet worden vergeleken met de geladen tabel.
loadstatementof selectstatement De LOAD of SELECT-opdracht voor de geladen tabel.

Voorbeeld:  

Example table 1
Column1 Column2

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Example table 2
Column1 Column2

A

C

1

xx

4

yy

QVTable:

SELECT * From table1;

Left Join Sselect * From table2;

QVTable
Column1 Column2 Column3

A

B

C

1

aa

xx

2

cc

 

3

ee

 

QVTab1:

SELECT * From Table1;

QVTab2:

Left Keep SELECT * From Table2;

QVTab1
Column1 Column2

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

QVTab2
Column1 Column2

A

C

1

xx

De twee tabellen in het voorbeeld met keep zijn uiteraard via A geassocieerd.

tab1:

LOAD * From file1.csv;

tab2:

LOAD * From file2.csv;

.. .. ..

Left Keep (tab1) LOAD * From file3.csv;

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!