Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Correl - diagramfunctie

Correl() retourneert de geaggregeerde correlatiecoëfficiënt voor twee gegevensverzamelingen. De correlatiefunctie is een maat voor de relatie tussen de gegevensverzamelingen en is geaggregeerd voor (x,y)-waardeparen, herhaald op de dimensies van het diagram.

Syntaxis:  

Correl([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] value1, value2 )

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
value1, value2 De uitdrukkingen of velden die de twee voorbeeldsets bevatten waarvoor de correlatiecoëfficiënt moet worden gemeten.
SetExpression De aggregatiefunctie aggregeert standaard over de set mogelijke records die wordt gedefinieerd door de selectie. Met de uitdrukking Set-analyse kunt u een alternatieve set records definiëren.
DISTINCT Als het woord DISTINCT voor de argumenten van de functie wordt geplaatst, worden duplicaten die het resultaat zijn van de evaluatie van de argumenten van de functie genegeerd.
TOTAL

Als het woord TOTAL voor de functieargumenten staat, wordt de berekening gemaakt op basis van alle mogelijke waarden bij de huidige selecties, en niet alleen de selecties die betrekking hebben op de huidige dimensiewaarde. Dit betekent dat de dimensies van het diagram worden genegeerd.

Wanneer u TOTAL [<fld {.fld}>] gebruikt en de TOTAL-kwalificatie wordt gevolgd door een lijst van één of meer veldnamen als subset van de dimensievariabelen van het diagram, maakt u een subset van de totale mogelijke waarden.

Het aggregatiebereik definiëren

Beperkingen:  

De parameter van de aggregatiefunctie mag geen andere aggregatiefuncties bevatten, tenzij deze ingesloten aggregaties de kwalificatie TOTAL bevatten. Gebruik voor meer geavanceerde geneste aggregaties de geavanceerde functie Aggr, in combinatie met een opgegeven dimensie.

Als een of beide delen van een gegevenspaar tekstwaarden, NULL-waarden of ontbrekende waarden bevatten, wordt het hele gegevenspaar genegeerd.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
Correl(Age, Salary)

Voor een tabel met de dimensie Employee name en de meting Correl(Age, Salary), is 0,9270611 het resultaat. Het resultaat wordt alleen weergegeven voor de cel met totalen.

Correl(TOTAL Age, Salary))

0.927. Dit en de volgende resultaten worden weergegeven met drie cijfers achter het decimaalteken omwille van de leesbaarheid.

Als u een filtervak maakt met de dimensie Gender en van hieruit selecties uitvoert, ziet u het resultaat 0.951 als Female is geselecteerd en 0.939 als Male is geselecteerd. Dit komt doordat bij de selectie alle resultaten die niet tot de andere waarde van Gender behoren worden uitgesloten.

Correl({1} TOTAL Age, Salary))

0.927. Onafhankelijk van selecties. Dit komt doordat in de set-uitdrukking {1} alle selecties en dimensies buiten beschouwing worden gelaten.{1}

Correl(TOTAL <Gender> Age, Salary))

0,927 in de cel met totalen, 0,939 voor alle waarden van Male en 0,951 voor alle waarden van Female. Dit komt overeen met de resultaten van het uitvoeren van de selecties in een filtervak op basis van Gender.

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

Salary:

LOAD * inline [

"Employee name"|Gender|Age|Salary

Aiden Charles|Male|20|25000

Brenda Davies|Male|25|32000

Charlotte Edberg|Female|45|56000

Daroush Ferrara|Male|31|29000

Eunice Goldblum|Female|31|32000

Freddy Halvorsen|Male|25|26000

Gauri Indu|Female|36|46000

Harry Jones|Male|38|40000

Ian Underwood|Male|40|45000

Jackie Kingsley|Female|23|28000

] (delimiter is '|');

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!