Ga naar hoofdinhoud Skip to complementary content

Staaf- en vlakdiagram

InformatieDe staaf- en vlakdiagram is vanaf mei 2021 niet meer beschikbaar. Bestaande staaf- en vlakdiagrammen blijven nog wel functioneren. Functies voor staaf- en vlakdiagrammen zijn toegevoegd aan staafdiagrammen, lijndiagrammen en combinatiegrafieken.
Staafdiagram
Lijndiagram
Combinatiediagram

U kunt het staaf- en vlakdiagram gebruiken (Staaf- en vlakdiagram) om enkele of gestapelde staaf- en vlakdiagrammen te maken. U kunt de diagrammen verbeteren met overgangen en connectoren en de optie 100%-staafdiagram gebruiken om alle gestapelde staven dezelfde hoogte te geven. Het staaf- en vlakdiagram is inbegrepen in de Visualization Bundle.

Dimensies en metingen voor staaf- en vlakdiagrammen
Dimensies Metingen Resultaat
geen dimensie maximaal 10 metingen Een enkel staafdiagram met een staaf voor elke meting.
1 dimensie 1 meting Een enkel staafdiagram met een staaf voor elke dimensiewaarde.
1 dimensie maximaal 5 metingen Een gestapeld staafdiagram met een staaf voor elke dimensiewaarde of een vlakdiagram.
2 dimensies 1 meting Een gestapeld staafdiagram met een staaf voor elke waarde van de eerste dimensie of een vlakdiagram. Elke staaf toont de meetwaarde voor elke waarde van de tweede dimensie.

Recepten voor staaf- en vlakdiagrammen

Hier zijn enkele voorbeelden van diagrammen die u kunt maken met het staaf- en vlakdiagram.

gestapeld 100%-staafdiagram

In dit voorbeeld ziet u hoe een gestapeld staafdiagram wordt gemaakt met staven die allemaal even hoog zijn. U kunt dit gebruiken om de staafsegmenten met elkaar te vergelijken, maar niet in absolute waarden.

U hebt een diagram met twee dimensies en één meting nodig. Stel de volgende eigenschappen in:

 • Uiterlijk > Presentatie > 100%-staven = 100%-staven
 • Uiterlijk > Presentatie > Rasterhoogte ten opzichte van maximale staaf = 1
 • Uiterlijk > Kleuren en legenda >Enkele kleuren = Meerdere kleuren

A bar area chart where the stacked bars are displayed with equal height.

We kunnen connectoren aan het diagram toevoegen. Stel de volgende aanvullende eigenschappen in:

 • Uiterlijk > Presentatie > Staafconnectoren tonen = Staven met connectoren
 • Uiterlijk > Presentatie > Staafafstand = 0,5
 • Uiterlijk > Presentatie > Staafafstand buitenkant = 0

>A bar & area chart where the stacked bars are displayed with equal height, and connectors are used.

Vlakdiagram

In dit voorbeeld wordt een vlakdiagram gemaakt. U kunt dezelfde gegevensverzameling gebruiken als in de vorige voorbeelden. Stel de volgende eigenschappen in:

 • Uiterlijk > Presentatie > 100%-staven = Niet 100%
 • Uiterlijk > Presentatie > Rasterhoogte ten opzichte van maximale staaf = 1,1
 • Uiterlijk > Presentatie > Staafconnectoren tonen = Staven met connectoren
 • Uiterlijk > Presentatie > Staafafstand = 1
 • Uiterlijk > Presentatie > Staafafstand buitenkant = 0

Bullet chart visualization.

Net als bij het gestapeld staafdiagram kunt u een 100%-vlakdiagram maken door de volgende eigenschappen te wijzigen:

 • Uiterlijk > Presentatie > 100% staven = 100%-staven
 • Uiterlijk > Presentatie > Rasterhoogte ten opzichte van maximale staaf = 1

100% area chart

Het uiterlijk van het diagram wijzigen

U kunt het uiterlijk van uw diagram wijzigen.

Connectoren toevoegen

U kunt connectoren tussen staven toevoegen door Uiterlijk > Presentatie > Staafconnectoren tonen in te stellen op Staven met connectoren. U kunt de breedte van de connectoren aanpassen met de instelling Staafafstand. Als u Staafafstand instelt op 1, krijgt u een vlakdiagram.

Gestapelde staven op 100% instellen

U kunt de staven even hoog maken om de staafsegmenten met elkaar te vergelijken. Stel Uiterlijk > Presentatie > 100% staven in op 100%-staven.

Overgangen toevoegen

U kunt overgangseffecten toevoegen wanneer het diagram wordt bijgewerkt door gewijzigde selecties onder Uiterlijk > Overgangen.

Beperkingen

Zie Beperkingen voor meer informatie over algemene beperkingen.

Negatieve meetwaarden worden niet ondersteund.