Ga naar hoofdinhoud

Problemen oplossen - Navigatie en interactie met Qlik Sense

In deze sectie worden problemen beschreven die kunnen optreden bij navigatie in en interactie met Qlik Sense.

De toegang wordt geweigerd tijdens het openen of maken van een app.

Vanaf Qlik Sense april 2018 vindt de licentiecontrole voor op gebruiker gebaseerde licenties (professional en analyzer) plaats wanneer u toegang probeert te krijgen tot de hub.

Possible cause  

U heeft geprobeerd toegang te krijgen tot de hub zonder toegang als professional of analyzer. Als u vervolgens het toegangstype analyzer krijgt toegewezen, heeft de licentiecontrole al plaatsgevonden en wordt de toegang geweigerd.

Proposed action  

Meld u af en meld u opnieuw aan.

Pictogrammen in de hub worden niet correct weergegeven

Possible cause  

De hubsite wordt niet herkend als een betrouwbare site in Internet Explorer.

Proposed action  

Voeg de hubsite toe als vertrouwde site in Internet Explorer.

 1. In Internet Explorer, opent u Tools > Internetopties.
 2. Selecteer het tabblad Beveiliging.
 3. Klik op Vertrouwde sites.
 4. Klik op Sites.
 5. Voer het webadres voor de hub in het tekstveld in en klik op Toevoegen.
 6. Klik op Sluiten.
 7. Vernieuw het browservenster.

Ik heb geen toegang tot de hub

De hub is niet toegankelijk wanneer u de snelkoppeling gebruikt of de URL in de adresbalk van de browser invoert.

Internet Explorer 11 beveiligingsinstellingen

Possible cause  

Een beveiligingsinstelling in Internet Explorer 11 blokkeert de snelkoppeling.

Proposed action (Microsoft Windows Server 2008 R2 ofWindows 8.1)

Voeg uw computer toe aan de lokale intranetzone.

 1. In Internet Explorer, opent u Tools > Internetopties.
 2. Selecteer het tabblad Beveiliging.
 3. Klik op Lokaal intranet.
 4. Klik op Sites.
 5. Klik op Geavanceerd.
 6. Voer https://<machinenaam>/ in het tekstveld in en klik op Toevoegen.
 7. Klik op Sluiten.
 8. Vernieuw het browservenster.

Proposed action (Microsoft Windows Server 2016)

Voeg de FQDN (Fully Qualified Domain Name, volledig gekwalificeerde domeinnaam) van de host toe aan de betrouwbare sites.

 1. In Internet Explorer opent u Tools > Internetopties.
 2. Selecteer het tabblad Beveiliging.
 3. Klik op Vertrouwde sites.
 4. Klik op Sites.
 5. Klik op Toevoegen.
 6. Voer de FQDN van de host in het tekstveld in en klik op Toevoegen.
 7. Klik op Sluiten
 8. Klik op OK.
 9. Vernieuw het browservenster.

Ik heb geen toegang tot de hub vanaf de hostmachine

Ik probeer toegang te krijgen tot de hub vanaf dezelfde machine die de Qlik Sense-site host, maar ik ontvang een 401.1 Toegang geweigerd fout de browser.

Possible cause  

Loopback-beveiligingsinstellingen in Windows Server kunnen de toegang met behulp van een volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) van dezelfde machine die de Qlik Sense site host, voorkomen.

Proposed action  

Meld u aan op de hub met behulp van een localhost adres: https://localhost/hub.

Ik heb toegang tot de hub maar zie helemaal geen streams

Possible cause  

U hebt geen toegangstype.

Proposed action  

De Qlik Sense-beheerder moet u toegang verlenen of u opnemen in een toegangsgroep voor aanmelding.

Bekijk de volgende onderwerpen voor meer informatie:

Qlik Sense-sites beheren: Gebruikerstoegang beheren

Qlik Sense-sites beheren: Professionele toegang beheren

Qlik Sense-sites beheren: Toegang voor analyzers beheren

Qlik Sense-sites beheren: Toegang voor aanmelding maken

Ik heb geen toegang tot de hub in Internet Explorer 11 wanneer ik een IPv6-adres gebruik

Possible cause  

Dit is een bekende beperking in Internet Explorer 11 bij gebruik van IPv6-adressen in URI's.

Proposed action  

Gebruik de aanbevolen manier om IPv6-adressen in Microsoft Windows te gebruiken door IPv6-adressen om te zetten in letterlijke UNC-adressen.

Bijvoorbeeld een IPv6-adres voor conversie:

 • fdf8:495:1688:1400::1032

Na conversie naar een letterlijk UNC-adres:

 • fdf8-495-1688-1400--1032.ipv6-literal.net

U kunt IPv6-adressen handmatig omzetten of een online tool gebruiken om dit automatisch te doen.

Ik kan geen werkbladen en presentaties maken of bewerken, of snapshots maken

In sommige situaties kunt u wel selecties uitvoeren en navigeren in een app, maar geen nieuwe inhoud maken.

Apparaat met klein scherm

Possible cause  

U gebruikt een apparaat met een heel klein scherm (480 pixels breed of kleiner).

Proposed action  

Open de app op een computer of een apparaat met een groter scherm.

Ga voor meer informatie naar Apps verkennen op een klein scherm.

Onvoldoende bevoegdheden

Possible cause  

U beschikt niet over de bevoegdheden om inhoud te maken.

Proposed action  

De Qlik Sense-beheerder moet u bevoegdheden geven met de beveiligingsregels. Ga voor meer informatie naar Qlik Sense-sites beheren: De editor voor beveiligingsregels .

Ik heb toegang tot de hub, maar zie de gewenste streams niet

Possible cause  

U hebt geen toegang tot de stream.

Proposed action  

De Qlik Sense-beheerder moet u toegang geven met de beveiligingsregels. Ga voor meer informatie naar Qlik Sense-sites beheren: De editor voor beveiligingsregels .

Er wordt een aanmeldingsvenster weergegeven als ik probeer om naar de hub te navigeren

Possible cause  

U maakt gebruik van Windows Server 2012.

Proposed action  

Meld u aan via het dialoogvenster. Daarna kunt u naar de hub navigeren.

Ik kan niet meer dan vijf tabbladen in de webbrowser gebruiken

De pagina wordt niet geladen als ik meer dan vijf tabbladen van de browser open vanuit de hub.

Possible cause  

U maakt gebruik van Internet Explorer.

Proposed action  

Sluit een van de andere tabbladen en laad de pagina opnieuw. Als u toch met meer dan vijf tabbladen tegelijk wilt werken, kunt u ook een andere webbrowser gebruiken.

Foutmelding: App is al geopend

Ik maak gebruik van Internet Explorer en het foutbericht App is al geopend wordt weergegeven als ik probeer een app te openen.

Possible cause  

Het bestand is niet correct gesloten na te zijn geïmporteerd.

Proposed action  

Sluit Internet Explorer en open Qlik Sense weer.

Foutbericht: 403 Verboden

Als ik een app open of naar de hub navigeer, wordt het foutbericht 403 Verboden weergegeven.

Possible cause  

 • De computer bevat te veel hoofdcertificaten (meer dan ca. 300), zodat de Qlik Sense-services niet mogen communiceren.
 • U probeert toegang te krijgen tot een resource waartoe u geen toegang hebt verkregen, volgens de regelengine van het archief.

Proposed action  

Verwijder alle ongebruikte hoofdcertificaten. Raadpleeg voor meer informatie de volgende helpartikelen van Microsoft:

Foutbericht: 404 Niet gevonden

Als ik een app open of naar de hub navigeer, wordt het foutbericht 404 Niet gevonden weergegeven.

Possible cause  

De URL verwijst naar een niet-bestaande resource.

Proposed action  

Sluit Internet Explorer en open Qlik Sense weer.

Foutmelding: Interne serverfout 500

Het foutbericht Interne serverfout 500 wordt weergegeven.

Possible cause  

Er is een ongeïdentificeerde fout opgetreden.

Proposed action  

Controleer de logbestanden van het systeem op de volgende locaties:

 • %ProgramData%\Qlik\Sense\Log\Proxy
 • %ProgramData%\Qlik\Sense\Log\Repository

Als het foutbericht herhaaldelijk wordt weergegeven, neemt u contact op met uw Qlik Sense-vertegenwoordiger en stelt u de systeemlogbestanden beschikbaar.

Foutmelding: Onbetrouwbare proxy SSL-verbinding/-certificaat

Als ik probeer een app te openen of naar de hub te navigeren, wordt een foutbericht weergegeven dat de proxy SSL-verbinding of het proxy SSL-certificaat onbetrouwbaar is en word ik gevraagd of ik een uitzondering wil maken en de certificeringsinstantie wil vertrouwen.

Possible cause  

De browser herkent het hoofdcertificaat niet als betrouwbaar omdat het geen bekende certificeringsinstantie is zoals Thawte of VeriSign.

Proposed action  

 • Accepteer het maken van een uitzondering en het vertrouwen van de certificeringsinstantie door Ja te antwoorden op de vraag.
 • Controleer of u een openbaar SSL-certificaat (op de server) hebt geïnstalleerd omdat u dit nodig hebt om het standaard Qlik Sense-certificaat te kunnen gebruiken.

Ga voor meer informatie naar Qlik Sense-sites beheren: Proxycertificaat wijzigen .

Ik kan Qlik Sense Desktop niet openen in mijn webbrowser.

Ik kan Qlik Sense Desktop niet openen als ik het volgende typ in de adresbalk van de browser: http://localhost:4848/hub.

Possible cause  

U maakt gebruik van Microsoft Windows 10 en de webbrowser Edge.

Proposed action  

Gebruik een andere webbrowser bij gebruik van Microsoft Windows 10.

Ik kan items niet herordenen in het app-overzicht

Ik wil werkbladen of presentaties verplaatsen in het app-overzicht, maar dat is niet mogelijk.

Possible cause  

U gebruikt een muis op een hybride apparaat.

Proposed action  

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Schakel ondersteuning voor apparaten met een aanraakscherm uit in het algemene menu (Menu).
 • Houd de muisknop een tijdje ingedrukt voordat u de dia verplaatst.
 • U kunt ook het aanraakscherm gebruiken en het item verplaatsen door het lang aan te raken en vervolgens te slepen.

Ik kan Qlik Sense niet gebruiken op mijn iPad of iPhone

Possible cause  

Een of meer van de volgende problemen kunnen voorkomen dat u Qlik Sense kunt gebruiken op uw iPad of iPhone:

 • Private browsing is ingeschakeld in uw webbrowser. Als u in incognitomodus op een iPad of iPhone naar het internet gaat, kan de lokale opslag niet worden gebruikt, waardoor Qlik Sense niet kan worden gebruikt.
 • Cookies zijn uitgeschakeld in uw webbrowser.
 • Uw domein/IP-adres wordt niet vertrouwd.
 • Uw certificaat wordt niet vertrouwd.

Proposed action  

Voer een of meer van de volgende acties uit om het gebruik van Qlik Sense op uw iPad of iPhone mogelijk te maken:

 • Schakel private browsing uit in de instellingen van uw webbrowser.
 • Schakel cookies in de instellingen van uw webbrowser in
 • Voeg uw domein/IP-adres toe aan de acceptatielijst in Qlik Sense.

  Ga voor meer informatie naar Qlik Sense-sites beheren: Een virtuele proxy maken .

 • Gebruik een certificaat dat is uitgegeven en geverifieerd door een vertrouwde certificeringsinstantie. Voeg bij zelf ondertekende certificaten het hoofdcertificaat voor uw certificeringsinstantie toe aan uw iPad.

  Ga voor meer informatie naar Qlik Sense-sites beheren: Certificaten

De leesrichting is onjuist in mijn gedeelde diagram

De leesrichting in een gedeeld diagram is veranderd. Zo heb ik bijvoorbeeld een diagram gedeeld met de leesrichting van rechts naar links, maar nu is de leesrichting van links naar rechts in mijn gedeelde diagram.

Possible cause  

De instelling voor de leesrichting is gewijzigd in de app nadat het diagram werd gedeeld.

Proposed action  

Controleer of de juiste leesrichting is ingeschakeld in de instellingen voor de vormgeving van de app, in de app van waaruit het diagram wordt gedeeld. Ga voor meer informatie naar Leesrichting van rechts naar links activeren.