Ga naar hoofdinhoud

HidePrefix

Alle veldnamen die beginnen met deze teksttekenreeks worden op dezelfde manier als de systeemvelden verborgen. Dit is een door de gebruiker gedefinieerde variabele.

Syntax:  

HidePrefix

Example:  

set HidePrefix='_' ;

 

Bij gebruik van deze opdracht worden de veldnamen die beginnen met een liggend streepje niet getoond in de lijst met veldnamen als de systeemvelden verborgen zijn.