Ga naar hoofdinhoud

MinString - scriptfunctie

MinString() zoekt tekenreekswaarden in de uitdrukking en retourneert de eerste tekstwaarde gesorteerd over een aantal records, zoals gedefinieerd door een group by-clausule.

Syntax:  

MinString ( expr )

Return data type: dual

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.

Limitations:  

Als er geen tekstwaarde wordt gevonden, is het resultaat NULL.

Examples and results:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw app toe om het resultaat te bekijken.

Resulterende gegevens
Voorbeeld Resultaat  

TeamData:

LOAD * inline [

SalesGroup|Team|Date|Amount

East|Gamma|01/05/2013|20000

East|Gamma|02/05/2013|20000

West|Zeta|01/06/2013|19000

East|Alpha|01/07/2013|25000

East|Delta|01/08/2013|14000

West|Epsilon|01/09/2013|17000

West|Eta|01/10/2013|14000

East|Beta|01/11/2013|20000

West|Theta|01/12/2013|23000

] (delimiter is '|');

 

Concat1:

LOAD SalesGroup,MinString(Team) as MinString1 Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

MinString1

Alpha

Epsilon

Stel dat de tabel TeamData wordt geladen zoals in het voorafgaande voorbeeld en het load-script voor gegevens de opdracht SET bevat:
SET DateFormat='DD/MM/YYYY';':

LOAD SalesGroup,MinString(Date) as MinString2 Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

MinString2

01/05/2013

01062/2013