Ga naar hoofdinhoud
LINEST_M - scriptfunctie

OP DEZE PAGINA

LINEST_M - scriptfunctie

LINEST_M() retourneert geaggregeerde m-waarde (helling) van een lineaire regressie, die wordt gedefinieerd door de vergelijking y=mx+b voor een reeks coördinaten die wordt vertegenwoordigd door getallenparen in x-expression en y-expression, herhaald over een aantal records zoals vastgelegd door een group by-clausule.

Syntax:  

LINEST_M (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])

Return data type: numeriek

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
y_value De uitdrukking die of het veld dat het bereik van bekende y-waarden bevat die moeten worden gemeten.
x_value De uitdrukking die of het veld dat het bereik van bekende x-waarden bevat die moeten worden gemeten.
y(0), x(0)

Met de optionele waarde y0 kan worden afgedwongen dat de regressielijn de y-as op een bepaald punt snijdt. Als zowel y0 als x0 wordt opgegeven, wordt afgedwongen dat de regressielijn door een vaste coördinaat gaat.

Tenzij zowel y0 als x0 zijn opgegeven, zijn voor deze berekening minimaal twee geldige gegevensparen nodig. Als y0 en x0 zijn opgegeven, is een enkel gegevenspaar voldoende. 

Limitations:  

Als een of beide delen van een gegevenspaar tekstwaarden, NULL-waarden of ontbrekende waarden bevatten, wordt het hele gegevenspaar genegeerd.