Ga naar hoofdinhoud
Time#

OP DEZE PAGINA

Time#

- script- en diagramfunctie

Time#() evalueert een uitdrukking als een tijdwaarde in de tijdnotatie die in het load-script voor gegevens of in het besturingssysteem is ingesteld, tenzij een opmaakreeks is opgegeven..

Syntax:  

time#(text[, format])

Return data type: dual

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
text

De teksttekenreeks die moet worden geëvalueerd.

format

Tekenreeks waarmee de notatie van de te evalueren tekenreeks wordt beschreven. Bij weglating wordt gebruikgemaakt van de korte datumnotatie, tijdnotatie en decimaal scheidingsteken die zijn ingesteld in het besturingssysteem.

Conventies voor getal- en tijdnotaties

Example:  

  • Standaardinstelling voor tijdnotatie 1: hh:mm:ss
  • Standaardinstelling voor tijdnotatie 2: hh.mm.ss

time#( A )
waar A=09:00:00

Resultaten
Resultaten Instelling 1 Instelling 2
Tekenreeks:

09:00:00

09:00:00

Getal:

0.375

-

Example:  

  • Standaardinstelling voor tijdnotatie 1: hh:mm:ss
  • Standaardinstelling voor tijdnotatie 2: hh.mm.ss

time#( A, 'hh.mm' )
waar A=09.00

Resultaten
Resultaten Instelling 1 Instelling 2
Tekenreeks:

09.00

09.00

Getal:

0.375

0.375