Ga naar hoofdinhoud

Num - script- en diagramfunctie

Num() maakt een uitdrukking op numerieke wijze op in de notatie voor getallen die is ingesteld in de systeemvariabelen in het load-script voor gegevens of in het besturingssysteem, tenzij een opmaakreeks is opgegeven, alsmede optionele scheidingstekens voor decimalen en duizendtallen.

Syntax:  

Num(number[, format[, dec_sep [, thou_sep]]])

Return data type: dual

De functie Num retourneert een dubbele waarde met zowel de tekenreeks als de getalswaarde. De functie neemt de numerieke waarde van de invoeruitdrukking en genereert een tekenreeks die het getal vertegenwoordigt.

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
number

Het getal dat moet worden opgemaakt.

format Tekenreeks die beschrijft hoe de resulterende tekenreeks moet worden opgemaakt. Bij weglating wordt de getalopmaak die is ingesteld in het besturingssysteem gebruikt.
dec_sep Tekenreeks die het scheidingsteken voor decimalen opgeeft. Bij weglating wordt gebruikgemaakt van de waarde voor MoneyDecimalSep die is ingesteld in het load-script voor gegevens.
thou_sep Tekenreeks die het scheidingsteken voor duizendtallen opgeeft. Bij weglating wordt gebruikgemaakt van de waarde voor MoneyThousandSep die is ingesteld in het load-script voor gegevens.