Ga naar hoofdinhoud

inmonth - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert True als timestamp in de maand valt die base_date bevat.

Syntax:  

InMonth (timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year])

Return data type: Booleaanse waarde

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
timestamp De datum die u wilt vergelijken met base_date.
base_date Datum op basis waarvan de maand wordt geëvalueerd.
period_no

De maand kan worden verschoven met period_no. period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 de maand aangeeft die base_date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande maanden aan en positieve waarden geven volgende maanden aan.

first_month_of_year

De parameter first_month_of_year is uitgeschakeld en gereserveerd voor toekomstig gebruik.