Ga naar hoofdinhoud
Een presentatie publiceren

OP DEZE PAGINA

Een presentatie publiceren

U kunt presentaties die u hebt gemaakt publiceren, zodat andere gebruikers ze kunnen bekijken.

InformatieU kunt alleen presentaties publiceren als onderdeel van een app die al is gepubliceerd.

Doe het volgende:

  1. Klik in het app-overzicht op Story Mode om de presentaties weer te geven.

  2. Raak de presentatie die u wilt publiceren lang aan of klik erop met de rechtermuisknop en selecteer vervolgens Publiceren.

    Het dialoogvenster Presentatie publiceren wordt weergegeven.

  3. Klik op Publiceren.

De presentatie wordt gepubliceerd en verplaatst van Mijn presentaties naar Gepubliceerd door mij.

Andere gebruikers, met toegang tot deze app, treffen de gepubliceerde presentatie nu aan in hun sectie Community.

TipU kunt ook een presentatie publiceren in de presentatieweergave door op list te klikken en Presentatie publiceren te selecteren of door een presentatie lang aan te raken of erop te dubbelklikken in de presentatienavigator.