Ga naar hoofdinhoud
Mastermetingen in uitdrukkingen gebruiken

OP DEZE PAGINA

Mastermetingen in uitdrukkingen gebruiken

In uitdrukkingen kunnen mastermetingen worden gebruikt. U kunt de mastermetingen afzonderlijk gebruiken of u kunt ze gebruiken om een complexere uitdrukking te maken.

Typen in de Uitdrukkingseditor levert een automatisch voltooide lijst op van overeenkomende mastermetingen.

Mastermeting in Uitdrukkingseditor
Master measure in expression editor.

Voorbeeld: Mastermetingen in uitdrukkingen gebruiken

In dit voorbeeld wordt een mastermeting gemaakt en vervolgens wordt de mastermeting in een diagramuitdrukking gebruikt.

 1. Maak de mastermeting.

  1. Klik in het bedrijfsmiddelenvenster op Masteritems.
  2. Klik onder Metingen op Nieuwe maken.

   De knop Nieuwe meting maken
   Create new measure button.

  3. In het dialoogvenster Nieuwe meting maken voert u een Naam in voor de mastermeting en klikt u vervolgens op Expression om de uitdrukkingseditor te openen.

   Het dialoogvenster Nieuwe meting maken
   Create new measure window.

  4. Maak de uitdrukking in de uitdrukkingseditor.

   U kunt de uitdrukking invoeren of de beschikbare opties gebruiken in het venster voor het opbouwen van uitdrukkingen. Ga voor meer informatie naar Werken met de uitdrukkingseditor.

   Voeg de uitdrukking in met de opbouwfunctie Count(distinct item) en klik vervolgens op Toepassen.

   Een uitdrukking toevoegen in de uitdrukkingseditor
   Add expression window.

  5. In het dialoogvenster Nieuwe meting maken klikt u op Maken.

   Meting maken
   Create measure.

   De nieuwe mastermeting is gemaakt.

   Nieuwe mastermeting
   Create variable for master measure.

 2. De mastermeting in een diagramuitdrukking gebruiken.
  1. Een KPI-diagram toevoegen aan een werkblad in een app.

   Nieuwe KPI
   New KPI.

  2. Klik op Meting toevoegen en klik vervolgens op Expression om de uitdrukkingseditor voor de KPI te openen.

   Uitdrukkingseditor openen
   Open expression editor.

  3. Type de mastermeting in de uitdrukking. Tijdens het typen wordt er automatisch een lijst aangevuld met alle beschikbare mastermetingen. Indien nodig kan de mastermeting worden gebruikt om complexere uitdrukkingen in de uitdrukkingseditor te maken.

   Uitdrukking voor KPI toevoegen
   Create variable for master measure.

  4. Sluit de uitdrukkingseditor om de KPI weer te geven. U kunt de eigenschappen voor de KPI inclusief het label wijzigen in het eigenschappenvenster.

   Mastermeting in KPI
   Create variable for master measure.