Ga naar hoofdinhoud

Een voorbeeld van het gebruik van linest-functies

De linest-functies worden gebruikt om te zoeken naar waarden die verband houden met lineaire regressieanalyse. In dit gedeelte wordt beschreven hoe visualisaties kunnen worden gebouwd aan de hand van de voorbeeldgegevens, om de waarden te vinden van de linest-functies die beschikbaar zijn in Qlik Sense. De functies linest kunnen zowel worden gebruikt in het script voor het laden van gegevens als in diagramuitdrukkingen.

Raadpleeg de individuele onderwerpen over de linest-diagram- en scriptfunctie voor een beschrijving van syntaxis en argumenten.

De steekproefgegevens laden

Doe het volgende:

 1. Maak een nieuwe app.
 2. Voer het volgende in de editor voor laden van gegevens in:

  T1:

  LOAD *, 1 as Grp;

  LOAD * inline [

  X |Y

  1| 0

  2|1

  3|3

  4| 8

  5| 14

  6| 20

  7| 0

  8| 50

  9| 25

  10| 60

  11| 38

  12| 19

  13| 26

  14| 143

  15| 98

  16| 27

  17| 59

  18| 78

  19| 158

  20| 279 ] (delimiter is '|');

  R1:

  LOAD

  Grp,

  linest_B(Y,X) as Linest_B,

  linest_DF(Y,X) as Linest_DF,

  linest_F(Y,X) as Linest_F,

  linest_M(Y,X) as Linest_M,

  linest_R2(Y,X) as Linest_R2,

  linest_SEB(Y,X,1,1) as Linest_SEB,

  linest_SEM(Y,X) as Linest_SEM,

  linest_SEY(Y,X) as Linest_SEY,

  linest_SSREG(Y,X) as Linest_SSREG,

  linest_SSRESID(Y,X) as Linest_SSRESID

  resident T1 group by Grp;

 3. Klik op run script om de gegevens te laden.

De resultaten weergeven van de berekeningen van het script voor het laden van gegevens

 1. Doe het volgende:

  Klik in de editor voor laden van gegevens op compass om naar het app-overzicht te gaan, een nieuw werkblad te maken en dit te openen.

 2. Klik op Werkblad bewerken om het werkblad te bewerken.
 3. Voeg vanuit Diagrammen een tabel toe en vanuit Velden de volgende als kolommen:

  • Linest_B
  • Linest_DF
  • Linest_F
  • Linest_M
  • Linest_R2
  • Linest_SEB
  • Linest_SEM
  • Linest_SEY
  • Linest_SSREG
  • Linest_SSRESID

De tabel die de resultaten van de linest-berekeningen bevat die zijn uitgevoerd in het script voor het laden van gegevens zouden er als volgt moeten uitzien:

Resultatentabel
Linest_B Linest_DF Linest_F Linest_M Linest_R2 Linest_SEB
-35.047 18 20.788 8.605 0.536 22.607

Resultatentabel
Linest_SEM Linest_SEY Linest_SSREG Linest_SSRESID
1.887 48.666 49235.014 42631.186

De visualisaties van de linest-grafiekfuncties maken

Doe het volgende:

 1. Klik in de editor voor laden van gegevens op compass om naar het app-overzicht te gaan, een nieuw werkblad te maken en dit te openen.

 2. Klik op Werkblad bewerken om het werkblad te bewerken.
 3. Voeg vanuit Diagrammen een lijndiagram toe en voeg vanuit Velden het veld X toe als dimensie en Sum(Y) als een meting.

  Er wordt een lijndiagram gemaakt dat de grafiek van X voorstelt, afgezet tegen Y, van waaruit de linest-functies worden berekend.

 4. Voeg vanuit Diagrammen een tabel toe met de volgende als dimensie:

  ValueList('Linest_b', 'Linest_df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_SEB','Linest_SEM','Linest_SEY','Linest_SSREG','Linest_SSRESID')

  Hierbij wordt de functie voor synthetische dimensies gebruikt om labels voor de dimensies te maken met de namen van de linest-functies. U kunt het label wijzigen in Linest functions om ruimte te besparen.

 5. Voeg de volgende uitdrukking als meting toe aan de tabel:

  Pick(Match(ValueList('Linest_b', 'Linest_df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_SEB','Linest_SEM','Linest_SEY','Linest_SSREG','Linest_SSRESID'),'Linest_b', 'Linest_df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_SEB','Linest_SEM','Linest_SEY','Linest_SSREG','Linest_SSRESID'),Linest_b(Y,X),Linest_df(Y,X),Linest_f(Y,X),Linest_m(Y,X),Linest_r2(Y,X),Linest_SEB(Y,X,1,1),Linest_SEM(Y,X),Linest_SEY(Y,X),Linest_SSREG(Y,X),Linest_SSRESID(Y,X) )

  Hiermee wordt de waarde van het resultaat van iedere linest-functie weergegeven naast de overeenkomstige naam in de synthetische dimensie. Het resultaat vanLinest_b(Y,X) wordt weergegeven naast linest_b, enzovoort.

Resultatentabel
Linest functions Linest function results
Linest_b -35.047
Linest_df 18
Linest_f 20.788
Linest_m 8.605
Linest_r2 0.536
Linest_SEB 22.607
Linest_SEM 1.887
Linest_SEY 48.666
Linest_SSREG 49235.014
Linest_SSRESID 42631.186