Ga naar hoofdinhoud

RangeMode - script- en diagramfunctie

RangeMode() retourneert de meest voorkomende waarde (moduswaarde) in de uitdrukking of het veld.

Syntax:  

RangeMode(first_expr {, Expression})

Return data type: numeriek

Arguments:  

De argumenten van deze functie kunnen interrecordfuncties bevatten die op hun beurt een lijst met waarden opleveren.

Argumenten
ArgumentBeschrijving
first_exprDe uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
ExpressionOptionele uitdrukkingen of velden die het gegevensbereik bevatten dat moet worden gemeten.

Limitations:  

Als er meerdere waarden zijn met de hoogste frequentie, wordt NULL geretourneerd.

Examples and results:  

Voorbeelden van functies
Voorbeelden Resultaten
RangeMode (1,2,9,2,4)

retourneert 2

RangeMode ('a',4,'a',4)

Retourneert NULL

RangeMode (null( ))

Retourneert NULL

Example:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw app toe om het resultaat te bekijken.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeMode(Field1,Field2,Field3) as MyRangeMode INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

De resulterende tabel bevat de geretourneerde waarden van MyRangeMode voor elk van de records in de tabel.

Resultatentabel
RangeID MyRangMode
1 -
2 -
3 8
4 -
5 5
6 -

Voorbeeld met uitdrukking:

RangeMode (Above(MyField,0,3))

Retourneert de meest voorkomende waarde in de drie resultaten van MyField uitgevoerd op de huidige rij en twee rijen boven de huidige rij. Doordat het derde argument wordt opgegeven als 3, retourneert de functie Above() drie waarden, met voldoende rijen erboven, die als invoer worden gebruikt voor de functie RangeMode().

Gebruikte gegevens in voorbeeld:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;

TipSchakel het sorteren van MyField uit om ervoor te zorgen dat het voorbeeld werkt zoals verwacht.
Voorbeeldgegevens
MyField RangeMode(Above(MyField,0,3))
10 Retourneert 10, omdat er geen bovenliggende rijen zijn, zodat de enkele waarde de waarde is die het meest voorkomt.
2 -
8 -
18 -
5 -
9 -

Meer informatie