Ga naar hoofdinhoud

RangeCount - script- en diagramfunctie

RangeCount() retourneert het aantal waarden, zowel tekst- als numerieke waarden, in de uitdrukking of het veld.

Syntax:  

RangeCount(first_expr[, Expression])

Return data type: geheel getal

Arguments:  

De argumenten van deze functie kunnen interrecordfuncties bevatten die op hun beurt een lijst met waarden opleveren.

Argumenten
Argument Beschrijving
first_expr

De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden geteld.

Expression

Optionele uitdrukkingen of velden die het gegevensbereik bevatten dat moet worden geteld.

Limitations:  

NULL-waarden worden niet meegeteld.

Examples and results:  

Voorbeelden van functies
VoorbeeldenResultaten
RangeCount (1,2,4)

retourneert 3

RangeCount (2,'xyz')

retourneert 2
RangeCount (null( ))retourneert 0
RangeCount (2,'xyz', null())retourneert 2

Example:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw app toe om het resultaat te bekijken.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeCount(Field1,Field2,Field3) as MyRangeCount INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

De resulterende tabel bevat de geretourneerde waarden van MyRangeCount voor elk van de records in de tabel.

Resultatentabel
RangeID MyRangeCount
1 3
2 3
3 3
4 3
5 3
6 3

Voorbeeld met uitdrukking:

RangeCount (Above(MyField,1,3))

Retourneert het aantal waarden dat is opgenomen in de drie resultaten van MyField. Door het eerste argument van de functie Above() op te geven als 1 en het tweede argument als 3, worden de waarden geretourneerd van de eerste drie velden boven de huidige rij, waarbij er voldoende rijen zijn om als invoer te worden gebruikt voor de functie RangeCount().

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

Voorbeeldgegevens
MyField RangeCount(Above(MyField,1,3))

10

0
21
82
183
53
93

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;

Meer informatie