Ga naar hoofdinhoud
NoOfRows - diagramfunctie

OP DEZE PAGINA

NoOfRows - diagramfunctie

NoOfRows() retourneert het aantal rijen in het huidige kolomsegment in een tabel. Voor bitmapgrafieken wordt met NoOfRows() het aantal rijen in het equivalent van de standaard tabel voor de grafiek geretourneerd.

Als de tabel of het equivalent van de tabel meerdere verticale dimensies heeft, omvat het huidige kolomsegment alleen rijen met dezelfde waarden als de huidige rij in alle dimensiekolommen, met uitzondering van de kolom waarin de laatste dimensie wordt weergegeven in de onderlinge sorteervolgorde van de velden.

Syntax:  

NoOfRows([TOTAL])

Return data type: geheel getal

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
TOTAL

Als de tabel eendimensionaal is of als de kwalificatie TOTAL wordt gebruikt als argument, is het huidige kolomsegment altijd gelijk aan de hele kolom.

Het aggregatiebereik definiëren

Example:  

if( RowNo( )= NoOfRows( ), 0, Above( sum( Sales )))