Ga naar hoofdinhoud

Last - diagramfunctie

Last() retourneert de waarde van een uitdrukking berekend aan de hand van de dimensiewaarden van een draaitabel die staan in de laatste kolom van het huidige rijsegment in de draaitabel. Deze functie retourneert NULL in alle andere diagramtypen dan een draaitabel.

Syntax:  

last([TOTAL] expr [, offset [, count]])

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
offset

Als een offset n groter dan 1 wordt opgegeven, wordt de evaluatie van de uitdrukking n rijen verder naar links verplaatst, geteld vanaf de huidige rij.

Als de beginwaarde 0 wordt opgegeven, wordt de uitdrukking geëvalueerd op de huidige rij.

Als een negatief getal voor de beginwaarde wordt opgegeven, werkt de functie First op dezelfde wijze als de functie Last met het overeenkomstige positieve getal als beginwaarde.

count

Als een derde parameter count groter dan 1 wordt opgegeven, retourneert de functie een bereik van waarden. Eén waarde voor elke tabelrij met een maximum van count, naar links geteld vanaf de oorspronkelijke cel.

TOTAL

Als de tabel eendimensionaal is of als de kwalificatie TOTAL wordt gebruikt als argument, is het huidige kolomsegment altijd gelijk aan de hele kolom.

Het aggregatiebereik definiëren

Als de draaitabel meerdere horizontale dimensies heeft, omvat het huidige rijsegment alleen kolommen met dezelfde waarden als de huidige kolom in alle dimensierijen, met uitzondering van de rij waarin de laatste horizontale dimensie wordt weergegeven in de onderlinge sorteervolgorde van de velden.De sorteervolgorde tussen velden voor horizontale dimensies in draaitabellen wordt simpelweg gedefinieerd door de volgorde van de dimensies van boven naar onder.

Example:  

last( sum( Sales ))

last( sum( Sales ), 2 )

last( total sum( Sales )

rangeavg (last(sum(x),1,5)) retourneert een gemiddelde van de resultaten van de functie sum(x), berekend aan de hand van de vijf meest rechtse kolommen van het huidige rijsegment.