Ga naar hoofdinhoud

Zelfstudie – aanpassen hoe Insight Advisor gegevens interpreteert

Welkom bij deze zelfstudie waarin u leert hoe Insight Advisor gegevens interpreteert in Qlik Sense.

Nadat u gegevens in een app hebt geladen, kunt u aanpassen hoe functies van Insight Advisor uw gegevens interpreteren. Insight Advisor kan op basis van precedentgebaseerd leren hoe relaties in uw gegevensmodel geïnterpreteerd moeten worden. Als u bekend bent met uw gegevensmodel en weet hoe u wilt dat velden worden gebruikt, kunt u ook voor Insight Advisor een logisch model in bedrijfslogica definiëren. Zo zorgt u ervoor dat Insight Advisor de meest relevante resultaten biedt voor de gebruikers van uw app.

Wat u gaat leren

Nadat u deze zelfstudie hebt voltooid, weet u hoe u bedrijfslogica gebruikt voor het definiëren van het logische model voor uw app. U begrijpt hoe bedrijfslogica van invloed is op de resultaten van Insight Advisor.

Wie moet deze zelfstudie volgen

U bent vertrouwd met de basisprincipes van Qlik Sense. U hebt bijvoorbeeld al gegevens geladen, apps gemaakt en visualisaties gemaakt in werkbladen.

U moet toegang hebben tot Gegevensbeheer en u moet toestemming hebben om gegevens te laden in Qlik Sense Enterprise on Windows.

Wat u eerst moet doen

Download dit pakket en pak het uit op uw computer:

Insight Advisor business logic app

Het QVF-bestand bevat de volgende gegevensbestanden:

  • TutorialData.xlsx

Upload het QVF-bestand naar Qlik Sense en open de beschikbare app.

Lessen van deze zelfstudie

De onderwerpen in deze zelfstudie zijn bedoeld om achtereenvolgens door te nemen. U kunt echter op elk gewenst moment stoppen om de zelfstudie later weer te hervatten. De schermafbeeldingen in deze zelfstudie worden gemaakt in SaaS editions of Qlik Sense. Deze zelfstudie is gericht op SaaS editions of Qlik Sense en dus kan er sprake zijn van enkele verschillen als u Qlik Sense gebruikt in een andere omgeving.

Verdere leesmaterialen en bronnen

Uw mening is belangrijk

Wij waarderen elke vorm van feedback die u hebt. Gebruik de onderstaande sectie om uw beoordeling te geven.

Meer informatie