Ga naar hoofdinhoud Skip to complementary content

Pakketten configureren

De volgende stap is om andere elementen van het logische model te gaan gebruiken. We starten met pakketten.

Pakketten zijn verzamelingen van groepen die samen in een analyse moeten worden gebruikt. Dit zorgt ervoor dat Insight Advisor alleen relevante samen gebruikt. Groepen kunnen tot meerdere pakketten behoren. Pakketten zijn een optioneel deel van het logische model.

Waarom zou u pakketten maken?

Met pakketten geeft u aan welke groepen samen in een analyse gebruikt moeten worden. Uw logische model heeft bijvoorbeeld groepen voor verschillende onderdelen van een organisatie. Het is voor uw inzichtdiagrammen mogelijk niet gewenst dat deze groepen worden gecombineerd.

Zo bevat de zelfstudie-app gegevens voor het afhandelen van ondersteuningsgesprekken, wat niet relevant is voor de gegevens voor verkopen en leveranciers. Als u navigeert naar Insights en AverageCallSatisfaction selecteert in het deelvenster Bedrijfsmiddelen krijgt u resultaten waarbij de gegevens voor ondersteuningsgesprekken zijn gecombineerd met gegevensvelden voor verkopen.

Door pakketten te gebruiken, kunt u bij de analyse de gegevens voor verkopen en leveranciers bij elkaar houden en de gegevens voor ondersteuningsgesprekken, opdat Insight Advisor niet probeert om de gegevens in combinatie met elkaar te gebruiken.

Pakketten maken

U gaat pakketten maken voor de verkoopgerelateerde groepen en ondersteuningsgerelateerde groepen. Beide bevatten de relevante groepen voor Employees en Offices.

Het pakket voor Support maken

 1. Navigeer naar Pakketten.

 2. Klik op Pakket maken.

 3. Voor Pakketnaam voert u Support in.

 4. Volg de volgende groepen toe aan het pakket:

  • SupportCalls

  • SupportDate

  • Employees

  • Offices

 5. Klik op Maken.

Het pakket voor Sales maken

 1. Navigeer naar de sectie Pakketten.

 2. Klik op Pakket maken.

 3. Voor Pakketnaam voert u Sales in.

 4. Volg de volgende groepen toe aan het pakket:

  • Categories

  • SalesCity

  • SalesCountry

  • Employees

  • Offices

  • Order date

  • Products

  • Sales

  • Suppliers

 5. Klik op Maken.

Resultaat

Navigeer terug naar Insights. In Bedrijfsmiddelen selecteert u AverageCallSatisfaction. Nu gebruiken de gegenereerde inzichtdiagrammen geen velden van de groepen die geen deel uitmaken van het pakket Support.