Ga naar hoofdinhoud

Velden en groepen aanpassen

De volgende stap voor het aanpassen van uw logisch model is het definiëren van uw velden en groepen. Velden en groepen vormen van de basis van het logisch model. Alle andere elementen van het logisch model maken gebruik van deze groepen.

Als u een aangepast logisch model inschakelt, maakt Qlik Sense automatisch standaardgroepen aan op basis van uw gegevensmodel. Ook worden de eigenschappen voor al uw velden ingesteld. U moet enkele eigenschappen van groepen of velden aanpassen. Qlik Sense interpreteert uw gegevensmodel zo goed mogelijk, maar soms kloppen bijvoorbeeld de verborgen velden niet of is onduidelijk welke velden een meting zijn.

Velden en groepen, met standaardgroepen

Fields and groups, displaying the default groups and field values applied by business logic

Er zijn drie soorten groepen:

 • Dimensie: Een dimensiegroep bestaat uit gerelateerde velden die zijn geclassificeerd als dimensies. Dimensiegroepen kunnen ook velden bevatten die zijn geclassificeerd als metingen of datums.

 • Meting: Een metingengroep bestaat uit gerelateerde metingvelden. Alleen metingen kunnen tot een metingengroep behoren.

 • Kalender: Een kalendergroep bevat een tijdsdimensie in uw logisch model. Kalendergroepen kunnen alleen dimensies bevatten en beschikken over minimaal één tijdsveld (zoals datum, tijdstempel of jaar).

Elke groep bevat velden met vier eigenschappen:

 • Zichtbaarheid: Hiermee wordt aangegeven of een veld wel of niet zichtbaar is in Insight Advisor. Verborgen velden kunnen nog steeds in de analyse worden gebruikt, bijvoorbeeld wanneer een gebruiker naar dat veld zoekt.

 • Classificatie: Hiermee wordt de standaardrol van het veld voor de analyse gedefinieerd. Classificaties kunnen zeer uitgebreid zijn, zoals dimensie, of specifiek zoals city.

 • Gegevenswaarde opzoeken: Hiermee wordt bepaald of gebruikers vanuit dit veld wel of niet naar specifieke waarden kunnen zoeken. Wanneer u het aantal velden vermindert waarbij het opzoeken van gegevenswaarden is ingeschakeld, worden mogelijk onjuiste positieve resultaten voorkomen en de querytijd verminderd.

 • Standaardaggregatie: Hiermee wordt de standaardaggregatie ingesteld voor metingen in Insight Advisor. Als een veld een standaardaggregatie heeft, past Insight Advisor altijd die aggregatie toe als deze als meting wordt gebruikt. Gebruikers kunnen inzichtdiagrammen bewerken om het type aggregatie te wijzigen dat in Insight Advisor wordt gebruikt.

De groepering van velden kan worden opgeheven. Deze velden behoren niet tot een groep en worden uitgesloten van de analyse.

Waarom zou u velden en groepen definiëren?

Als u velden en groepen definieert, kunt u instellen hoe velden en masteritems standaard behandeld moet worden. Door velden te definiëren, geeft u op hoe Insight Advisor velden bij voorkeur moet behandelen. Bijvoorbeeld:

 • Moet dit veld beschikbaar zijn voor de analyse in Insight Advisor?

 • Moet dit veld worden gebruikt als een dimensie of als een meting? Wat voor soort dimensie of meting?

 • Kan Insight Advisor bij zoekopdrachten afzonderlijke waarden in velden opzoeken?

 • Wat is de standaardaggregatie voor het veld als het veld als meting wordt gebruikt?

Als u groepen definieert, maakt u aan Insight Advisor duidelijk welke velden nauw verbonden zijn en samen gebruikt moeten worden in de analyse. Groepen worden gebruikt om andere functies voor bedrijfslogica te maken, zoals pakketten, kalenderperioden en gedrag.

Uw velden en groepen aanpassen

U gaat eerst enkele veldeigenschappen aanpassen om de zichtbaarheid te wijzigen en een aantal classificaties aan te passen. Vervolgens heft u de groepering van sommige velden op. Met deze velden maakt u de volgende nieuwe groepen:

 • Customer

 • SalesCity

 • SalesCountry

 • Order date

 • SupportCalls

 • SupportDate

Sommige velden worden niet aan een groep toegevoegd. Velden die niet tot een groep behoren, gebruikt Insight Advisor niet in de analyse. Hiermee worden velden verwijderd die niet relevant zijn voor de analyse zoals de velden voor ID en GeoInfo

Veldeigenschappen aanpassen

 1. Navigeer naar Velden en groepen.

 2. In Employees, wijzigt u de volgende velden:

  • Voor Uitbreiding stelt u de volgende eigenschappen in:

   • Zichtbaarheid: zichtbaar
   • Classificatie: dimensie

   • Gegevenswaarde opzoeken: Nee

   • Standaardaggregatie: Niet opgegeven

  • Voor EmployeeName stelt u de volgende eigenschappen in:

   • Zichtbaarheid: zichtbaar

   • Classificatie: dimensie

   • Gegevenswaarde opzoeken: Ja

   • Standaardaggregatie: Niet opgegeven

  • Voor Hire Date stelt u de volgende eigenschappen in:

   • Zichtbaarheid: zichtbaar

  • Voor Reports To stelt u de volgende eigenschappen in:

   • Zichtbaarheid: verborgen

    Classificatie: dimensie

   • Gegevenswaarde opzoeken: Ja

   • Standaardaggregatie: Niet opgegeven

  • Voor Title stelt u de volgende eigenschappen in:

   • Zichtbaarheid: zichtbaar

  • Voor Year Salary, stelt u de volgende eigenschappen in:

   • Zichtbaarheid: zichtbaar

   • Classificatie: monetary

   • Gegevenswaarde opzoeken: Nee

   • Standaardaggregatie: Sum

 3. In Sales Data_ENT stelt u de velden als volgt in:

  1. Voor Address stelt u de volgende eigenschappen in:

   • Zichtbaarheid: verborgen

  2. Voor CountryCode stelt u de volgende eigenschappen in:

   • Zichtbaarheid: verborgen

Groepering van velden opheffen

 1. In Offices selecteert u Offices.SalesOffice_GeoInfo.

 2. In Categories selecteert u CatID-CategoryID.

 3. In Suppliers selecteert u het volgende:

  • SupplierID

  • Suppliers.SupllierCountry_GeoInfo

 4. In SupportCalls selecteert u het volgende:

  • SupportCalls.EmployeeID

  • Date

  • SupportCalls

  • AverageCallSatisfaction

 5. In Products selecteert u ProductID.

 6. In Employees selecteert u EmployeeID.

 7. In Sales Data_ENT selecteert u de volgende velden:

  • Address

  • City

  • ContactName

  • Land

  • CountryCode

  • Customer

  • CustomerID

  • Latitude

  • Longitude

  • Longitude_Latitude

  • OrderDate

  • OrderID

  • Phone

  • PostalCode:

  • ShipperID

  • Sales Data.City_GeoInfo

  • Sales Data.CountryCode_GeoInfo

 8. Klik op Groeperen opheffen.

Maak de groep Customer aan

Hiermee kunt dimensievelden die gerelateerd zijn aan klantgegevens aan één groep toevoegen.

 1. Klik op Groep maken.

 2. Voor Groepsnaam voert u Customer in.

 3. Voor Groepstype selecteert u Dimensie.

 4. Voeg de volgende velden toe aan de groep:

  • Address

  • ContactName

  • Customer

  • Phone

  • PostalCode:

 5. Klik op Maken.

Maak de groep SalesCity aan

Hiermee kunt u dimensievelden die gerelateerd zijn aan woonplaatsgegevens aan één groep toevoegen. U gaat deze groep later nog gebruiken voor het maken van een hiërarchie.

 1. Klik op Groep maken.

 2. Voor Groepsnaam voert u City in.

 3. Voor Groepstype selecteert u Dimensie.

 4. Voeg de volgende velden toe aan de groep:

  • City

  • Longitude_Latitude

 5. Klik op Maken.

De groep SalesCity maken

Hiermee kunt u dimensievelden die gerelateerd zijn aan landgegevens aan één groep toevoegen. U gaat deze groep later nog gebruiken voor het maken van een hiërarchie.

 1. Klik op Groep maken.

 2. Voor Groepsnaam voert u Country in.

 3. Voor Groepstype selecteert u Dimensie.

 4. Voeg de volgende velden toe aan de groep:

  • Country

  • CountryCode

 5. Klik op Maken.

De groep Order date maken

Vervolgens maakt u de kalendergroep voor OrderDate, deze vormt het primaire datumveld voor uw gegevensmodel. U kunt deze gebruiken als u later kalenderperioden maakt.

 1. Klik op Groep maken.

 2. Voor Groepsnaam voert u Order date in.

 3. Voor Groepstype selecteert u Kalendergroep.

 4. Voeg de volgende velden toe aan de groep:

  • OrderDate

 5. Klik op Maken.

De groep SupportCalls maken

U hebt alle velden verwijdert uit de vorige groep SupportCalls, omdat deze was geclassificeerd als dimensiegroep. U gaat de velden gebruiken om een metingengroep te maken.

 1. Klik op Groep maken.

 2. Voor Groepsnaam voert u SupportCalls in.

 3. Voor Groepstype selecteert u Meting.

 4. Voeg de volgende velden toe aan de groep:

  • AverageCallSatisfaction

  • SupportCalls

 5. Klik op Maken.

De groep  SupportCalls maken

Tot slot maakt u de kalendergroep voor het veld Date op basis van de gegevens voor telefonische ondersteuning.

 1. Klik op Groep maken.

 2. Voor Groepsnaam voert u SupportCalls in.

 3. Voor Groepstype, selecteert u Kalendergroep.

 4. Voeg de volgende velden toe aan de groep:

  • Date

 5. Klik op Maken.

Resultaten

Ga naar Insights in het tabblad Analyseren en bekijk het deelvenster Bedrijfsmiddelen. Er zijn aanzienlijk minder velden aanwezig in Bedrijfsmiddelen. Zo ontbreken bijvoorbeeld de velden voor ID.

Velden in het deelvenster Bedrijfsmiddelen in Insights

Insight advisor with business logic applied. The Assets panel has hidden many fields that were not relevant from analysis.

Zoek nu naar what is the profit by employee. Dit keer gebruikt Insight Advisor EmployeeName in plaats van EmployeeID een veld dat meer van pas komt als dimensie in visualisaties.

Queryresultaten voor what is the profit by employee

Profit by employee query results. A bar chart showing the sum of Gross Profit by EmployeeName is the matching result. Additional results are displayed. They show a Value table showing gross profit for each employee and a combo chart showing the contribution of employee name to gross profit.