Ga naar hoofdinhoud Skip to complementary content

Gedrag configureren

Nu moet u een type gedrag maken. Met behulp van gedrag kunt u een aangepast afzonderlijk bereik instellen voor het gebruik van metingengroepen.

Met gedrag kunt u:

  • Vereiste selecties van waarden uit een veld afdwingen voor een metingengroep.

  • Instellen welke groepen met een metingengroep moeten worden gebruikt.

  • Instellen welke groepen niet met een metingengroep moeten worden gebruikt.

  • Instellen welke kalenderperiode standaard wordt gebruikt voor een metingengroep.

Het gebruik van gedrag is optioneel.

Waarom zou u het type gedrag configureren?

Net als pakketten, kan gedrag u helpen bij het instellen van het bereik van groepen en hoe groepen samen worden gebruikt. Met behulp van gedrag kunt u een beperkt bereik instellen voor het gebruik van metingengroepen.

Als we bijvoorbeeld naar velden zoeken in de groep Sales in Insights, worden standaard metingresultaten voor Gross Profits voor alle tijdsperioden geaggregeerd. Het is nuttiger om een recentere tijdsperiode toe te passen. U kunt een type gedrag maken dat u standaard voor één van uw kalenderperioden gebruikt.

Gedrag voor een standaardkalenderperiode maken

  1. Klik op Gedrag maken.

  2. Onder Van toepassing op selecteert u Sales.

  3. Onder Gedragstype selecteert u Standaardkalenderperiode.

  4. Onder Kalendergroep selecteert u Order Date.

  5. Onder Periode, selecteert u Month comparison.

  6. Klik op Maken.

Resultaten

Navigeer naar Insights en zoek naar what is the average sales by employee. Het overeenkomende resultaat toont nu een staafdiagram waarin de verkopen van 2020 voor deze maand worden vergelijken met de verkopen van 2019 voor deze maand en per werknemer. In het geval van diagrammen die geen vergelijkingen ondersteunen worden de resultaten voor 2020 getoond.

Insight Advisor Inzichtdiagram met gebruik van een standaardkalenderperiode.

An Insights chart displaying a bar chart that shows the average Sales by Employee name. A default calendar period has been applied, comparing 2020 sales for this month to 2019 sales for this month

U kunt de standaardkalenderperiode wijzigen in Analyseperiode.