Ga naar hoofdinhoud

Visualisaties van uw gegevens maken met Inzichtenadviseur

De Inzichtenadviseur biedt een toegangspunt voor het verkennen van uw gegevens en het maken van visualisaties. Inzichtenadviseur gebruikt de QlikCognitive Engine om visualisaties voor u te maken op basis van uw velden en masteritems, evenals geleerde precedenten voor het gebruik van velden in diagrammen.

U kunt de Inzichtenadviseur doorzoeken om visualisaties weer te geven, inclusief nieuwe Inzichtadviseur diagrammen en bestaande visualisaties op basis van uw werkbladen. Met Inzichtenadviseur kunt u ook een set visualisaties genereren door uw gegevensverzameling te analyseren en diagrammen te maken die mogelijk interessant zijn.

Wanneer u de gegevens in uw app wijzigt, bijvoorbeeld door gegevens toe te voegen, koppelingen te maken, tabellen te bewerken of velden te classificeren, kunnen de door de Inzichtenadviseur gegenereerde inzichtdiagrammen veranderen. Wanneer Inzichtenadviseur wordt geopend in een gepubliceerde app, onderzoekt Inzichtenadviseur hoe velden en masteritems in het gegevensmodel worden gebruikt in dimensies, metingen en uitdrukkingen. Bij het maken van diagrammen in andere apps kan Inzichtenadviseur dan leren van de eerdere interacties.

Toetsenbordnavigatie wordt ondersteund in Inzichtenadviseur .Ga voor meer informatie naar Toetsenbordnavigatie en sneltoetsen in Qlik Sense.

Waar u Inzichtenadviseur kunt gebruiken

Inzichtenadviseur heeft de volgende beperkingen:

 • Als de app is gepubliceerd kunt u alleen zoeken naar masteritems.

Wat gebeurt er als u zoekt

Wanneer u uw zoekopdracht intypt, genereert Qlik Sense relevante inzichtdiagrammen. U kunt velden voor Inzichtenadviseur opgeven door ze in te voeren of te selecteren. U kunt ook zoekopdrachten in natuurlijke taal invoeren, zoals Laat me producten op basis van omzet in Zweden zien.

Opmerking: Qlik Sense biedt ondersteuning voor Engels voor zoekopdrachten in natuurlijke taal.

Inzichtenadviseur gebruikt de velden die u specificeert, maar kan ook aanvullende velden gebruiken in de gegenereerde visualisaties. Inzichtenadviseur kijkt naar uw gegevensmodel en hoe velden worden gebruikt in bestaande diagrammen en masteritems in uw app. Veldnamen, veldwaarden en masteritems worden vervolgens gebruikt om visualisaties te genereren.

Inzichtenadviseur gebruikt ook precedenten die u hebt opgegeven voor het verbergen van inzichtdiagrammen, het instellen van velden als dimensies of metingen en het uitsluiten van velden van analyse. In Qlik Sense Enterprise kan Inzichtenadviseur ook gebruikmaken van precedenten van andere gepubliceerde apps die een gelijksoortig of identiek gegevensmodel hebben gebruikt.

Als u een zoekopdracht in natuurlijke taal invoert, probeert Inzichtenadviseur een overeenkomstig diagramresultaat te vinden. Als er een is gevonden, worden aanvullende gerelateerde resultaten weergegeven. Als geen overeenkomend resultaat kan worden gevonden, probeert Inzichtenadviseur mogelijk gerelateerde resultaten te bieden. U kunt klikken Info om te zien hoe Inzichtenadviseur resultaten heeft gegenereerd op basis van uw zoekopdracht.

Inzichtenadviseur in een app.

A: Velden en masteritems

Dit zijn de beschikbare bedrijfsmiddelen (velden en masteritems) voor het maken van inzichtdiagrammen. U kunt velden openen door op H te klikken en masteritems door op é te klikken.

B: Zoekveld voor inzichten

Voer namen van velden en masteritems in om te zoeken naar diagrammen met die velden.

C: Inzichtdiagrammen

Dit zijn de inzichtdiagrammen die door Inzichtenadviseur zijn gemaakt. Inzichtenadviseur geeft het aantal resultaten aan en splitst deze uit in het aantal gevonden resultaten, het aantal diagrammen dat al in uw werkbladen bestaat en het aantal diagrammen dat nieuw door Inzichtenadviseur is gegenereerd.

Inzichtdiagrammen kunnen worden toegevoegd aan bestaande of nieuwe werkbladen in uw app. Een inzichtdiagram kan ook worden gedownload als een afbeelding, PDF, of als een Excel-spreadsheet met de gegevens uit dat diagram.

U kunt een diagram uitvouwen door het te selecteren of door op s te klikken.

Als een inzichtdiagram nieuw is, kunt u het aan uw werkbladen toevoegen. Als het inzichtdiagram al bestaat, kunt u op de naam van het werkblad klikken, onderaan het diagram, om naar die pagina te gaan.

Als een inzichtdiagram u niet bevalt, kunt u het verbergen zodat het niet meer in toekomstige resultaten wordt opgenomen. U kunt verborgen diagrammen tonen en deze herstellen als u van gedachten verandert.

Als u een diagram selecteert, wordt het diagram uitgevouwen en kunt u er selecties in aanbrengen. Selecties worden toegepast op alle weergegeven inzichtdiagrammen. Selecties die u in diagrammen in uw werkbladen hebt aangebracht, blijven behouden wanneer u Inzichtenadviseur opent. Selecties zijn niet van invloed op de diagrammen die door Inzichtenadviseur worden gemaakt. Zie Ontdekken voor meer informatie over het verkennen van visualisaties en het uitvoeren van selecties.

D: Eigenschappenvenster

Het eigenschappenvenster bevat opties voor het bewerken van inzichtdiagrammen en het wijzigen van de precedenten die u in het inzichtdiagram hebt ingesteld.

In Algemene eigenschappen kunt u uw verborgen en geleerde diagrammen tonen en bewerken, evenals de precedenten die u hebt ingesteld voor het genereren van inzichten.

In Inzichteigenschappen kunt u een inzichtdiagram bewerken en de details van het inzichtdiagram tonen. U kunt het analysetype zien waarmee het diagram is gemaakt. Klik Help voor meer informatie over het gebruikte analysetype. U kunt de velden wijzigen die als Dimensies of Metingen zijn gebruikt, evenals de gebruikte aggregatie. Onder Details wordt getoond waarom het diagram is gemaakt en hier kunt u de precedenten wijzigen die op basis van dat diagram zijn geleerd.

Natuurlijke taal in zoekopdrachten gebruiken

U kunt uw zoekopdracht in natuurlijke taal opstellen, bijvoorbeeld Show me Sales.

Zoekopdrachten in natuurlijke taal moeten verwijzen naar veldnamen of synoniemen voor veldnamen in uw gegevensmodel.

U kunt synoniemen aan uw masteritems koppelen door er tags aan toe te voegen. Gebruik de indeling alt:<term> in tags voor synoniemen. Bijvoorbeeld, alt:cities. Ga voor meer informatie naar Masteritems van extra info voorzien.

Zoekopdrachten in natuurlijke taal bieden ondersteuning voor drie soorten filters:

 • Tijd: Een tijdseenheid of datum. Bijvoorbeeld: Show me 2019 Sales.
 • Categorie: Een waarde uit een van de dimensies. Bijvoorbeeld: Show me Sales by Product for Sweden.
 • Meting: Een of meerdere waarden van een meting. Bijvoorbeeld: Show me Sales for Sweden by Product under 1K.

U kunt uw zoekopdrachten opstellen voor feiten, vergelijkingen en rangschikkingen. Feiten zijn opdrachten als Wat zijn mijn verkopen of Laat mijn uitgaven verspreid over 2019 zien. U kunt vragen om een vergelijking door vs of vergelijken aan uw zoekopdracht toe te voegen. Bijvoorbeeld: Vergelijk verkopen met uitgaven gedurende een periode.

Ga voor meer informatie over zoekopdrachten in natuurlijke taal naar Qlik Sense functies van Zoekopdrachten in natuurlijke taal.

Inzichtdiagrammen

U kunt inzichtdiagrammen bewerken door een inzichtdiagram te selecteren, erop te klikken Editen de eigenschappen te wijzigen in het venster Inzichteigenschappen.

U kunt de velden wijzigen die als Dimensies of Metingen zijn gebruikt, evenals de gebruikte aggregatie. Als een diagram meerdere metingen of dimensies heeft, kunt u deze slepen om de volgorde aan te passen. Als u filters hebt gespecificeerd in een zoekopdracht in natuurlijke taal, kunt u deze eveneens bewerken. U kunt dimensies en metingen op basis van inzichtdiagrammen toevoegen als masteritems.

Als u een diagram bewerkt, kan Inzichtenadviseur leren van uw voorkeuren in dat diagram als u het aan een werkblad toevoegt of als u na het sluiten van de editor op Leren klikt. Precedenten die door een gebruiker in Inzichtenadviseur zijn ingesteld, zijn alleen van toepassing op het exemplaar van de Inzichtenadviseur van die gebruiker.

Onder Details ziet u informatie over de reden dat het diagram werd gegenereerd en welke precedenten Inzichtenadviseur heeft geleerd op basis van een diagram. Door details te selecteren kunt u deze wijzigen of weigeren. U kunt velden instellen als dimensies of metingen. U kunt ook velden uitsluiten van toekomstige analyse.

Inzichtdiagrammen verbergen

Wanneer u inzichtdiagrammen genereert, kunt u de diagrammen verbergen die niet opnieuw moeten worden aangeboden. Als u een diagram wilt verbergen, klikt u met de rechtermuisknop op het diagram en selecteert u View Verbergen. U kunt ook diagrammen verbergen in de sectie Details van Inzichteigenschappen door We hebben een diagram aanbevolen voor deze gegevenscombinatie te selecteren en op Dit diagram verbergen te klikken.

U kunt via Algemene eigenschappen de diagrammen weergeven die in uw huidige zoekopdracht worden verborgen.

Precedenten in inzichtdiagrammen beheren

De precedenten die u in Inzichtenadviseur hebt ingesteld, kunnen worden bekeken in Algemene eigenschappen.

Verborgen diagrammen bevatten diagrammen die u hebt verborgen voor de huidige zoekopdracht. U kunt klikken Show this chart again om het diagram opnieuw in de zoekopdracht te tonen.

Geleerde diagrammen bevatten diagrammen die u op basis van zoekresultaten hebt geselecteerd. U kunt geleerde diagrammen verwijderen door erop te klikken Delete.

Door u gedefinieerde voorkeuren toont alle voorkeuren die Inzichtenadviseur heeft geleerd. U kunt voorkeuren verwijderen door erop te klikken Delete.

U kunt alle verborgen diagrammen, geleerde diagrammen en precedenten verwijderen door te klikken op Alles wissen.

Visualisaties maken met Inzichtenadviseur

Opmerking:

Diagrammen die u vanuit Inzichtenadviseur aan het werkblad toevoegt, worden weergegeven als gegenereerd totdat de app wordt vernieuwd.

Doe het volgende:

 1. Klik in een werkblad in uw app op Inzichten.
 2. Als u diagrammen wilt genereren op basis van een analyse van uw gegevens, klikt u op Inzichten genereren.

 3. Als u diagrammen wilt genereren op basis van specifieke gegevens, typt u een zoekopdracht.

  Opmerking: Qlik Sense biedt ondersteuning voor Engels voor zoekopdrachten in natuurlijke taal. Qlik Sense Desktop biedt geen ondersteuning voor spraak-naar-tekst om zoekopdrachten op te geven.

  U kunt ook selecteren welke velden en masteritems u wilt gebruiken in inzichtdiagrammen. Selecteer de gegevens in de lijst met beschikbare bedrijfsmiddelen of zoek ze op basis van hun naam in het zoekveld.

 4. Ga als volgt te werk om een inzichtdiagram aan uw app toe te voegen:

  • Als u een diagram aan uw huidige werkblad wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen aan werkblad.
  • Als u een diagram aan een specifiek werkblad wilt toevoegen, klikt u op S en selecteert u het werkblad.
  • Als u het diagram aan een nieuw werkblad wilt toevoegen, klikt u op S en selecteert u Nieuw werkblad maken.

Masteritems maken op basis van inzichtdiagrammen

Doe het volgende:

 1. Selecteer in Insights een inzichtdiagram en klik erop Edit.
 2. Klik in Inzichteigenschappen op een dimensie of meting en klik op Nieuwe toevoegen.
 3. Klik in het dialoogvenster Nieuwe dimensies maken of Nieuwe metingen maken op Maken.

Inzichtenadviseur uitschakelen in een app

U kunt Inzichtenadviseur in een app uitschakelen door een variabele toe te voegen en vervolgens de app te vernieuwen. Door Inzichtenadviseur voor een gepubliceerde app in Qlik Sense Enterprise of een app in een cloudhub uit te schakelen, voorkomt u dat de Precedents Service precedenten leert van de app. Wanneer u Inzichtenadviseur uitschakelt, leert de service niet langer de in dat gegevensmodel gebruikte aggregaties, dimensies en metingen voor gebruik in apps met een vergelijkbaar gegevensmodel.

Doe het volgende:

 1. In de bewerkingsmodus voor werkbladen klikt u in het bedrijfsmiddelenvenster op Ò.
 2. Klik op Nieuw maken.
 3. In Naam typt u DISABLE_INSIGHTS.
 4. In Definitie typt u een willekeurige waarde.
 5. Klik op Sluiten.
 6. Vernieuw de app.