Ga naar hoofdinhoud

Heatmapdiagram

Een heatmapdiagram (Heatmap chart) geeft vergelijkende gegevens weer, waarbij de waarden kleurpatronen in een diagram zijn. Als u een heatmap maakt, combineert u elementen van verschillende bronnen in één en brengt u direct informatie over. Het diagram is inbegrepen in de Visualization Bundle.

Met een heatmap kunnen grote hoeveelheden gegevens in hun geheel worden weergegeven, omdat de waarden worden vervangen door kleuren. Deze gecomprimeerde indeling met kleurcodering biedt een makkelijk te begrijpen overzicht van gegevens.

Heatmaps vereisen twee dimensies en één meting. Een tweede meting is optioneel. Het diagram wordt in tabelvorm weergegeven met tegels met kleurcodering. De hoogste en laagste waarden worden weergegeven in elke dimensiekolom. De waarden ertussenin worden weergegeven in een kleurovergang, gecentreerd over het gemiddelde.

Wanneer gebruiken

Een heatmapdiagram geeft een visuele samenvatting weer van grote hoeveelheden vergelijkende gegevens. De informatie wordt gepresenteerd in kleurpatronen en wordt bijna direct gecommuniceerd in een enkel diagram. Een heatmap is ook handig voor:

 • Het vergelijken van prestaties tussen bedrijven, markten of investeringen.
 • Het identificeren van het prestatieniveau van afdelingen in een bedrijf.
 • Het stellen van investeringsprioriteiten en het bieden van een overzicht over probleemgebieden.
 • Het presenteren van uitgebreide statistische gegevens en gegevensverzamelingen.
 • Het meten van gebruikersinteractie met websites.
 • Het rangschikken en categoriseren van plaatsen, mensen, prestaties of banen.

Een heatmapdiagram maken

U kunt een heatmapdiagram maken op het werkblad dat u aan het bewerken bent.

Doe het volgende:

 1. Sleep vanuit het bedrijfsmiddelenvenster, onder Aangepaste objecten > Visualization bundle, een Heatmap chart-object naar het werkblad.
 2. Klik op de bovenste knop Dimensie toevoegen en selecteer dimensie.
 3. Klik op de onderste knop Dimensie toevoegen en selecteer een tweede dimensievariabele.
 4. Klik op de knop Meting toevoegen om de meting van het diagram te selecteren.

Als de dimensies en meting zijn geselecteerd, wordt het heatmapdiagram weergegeven.

Examples:

A heatmap displaying results using colors only.

Een heatmap waarbij de resultaten worden weergegeven met alleen kleuren.

A heatmap with grid layout, data, and labels.

Dezelfde heatmap als hierboven, maar dan met rasteropmaak, datums en labels.

Het uiterlijk van het diagram wijzigen

Lassoselectie gebruiken

Met lassoselectie kunt u een tweedimensionale selectie maken van een specifiek gebied dat u nader wilt bekijken, door er een rand omheen te maken.

Die omtrek verdwijnt vervolgens en u kunt nog een lasso maken in het gewenste gebied.

Doe het volgende:

 1. Open de heatmap in het hoofdweergaveveld. Als u in de modus Bewerken werkt, klikt u op Gereed.
 2. Klik met de cursor op een tegel en maak, terwijl u de muisknop ingedrukt houdt, een omtrek van het gebied van het diagram dat u nader wilt bekijken.
 3. Eindig de omtrek waar deze begon. Het diagram zoomt automatisch in en geeft alleen het omgetrokken gebied weer.

Examples:

Heatmap with border traced out with the lasso tool.

Er is een omtrek om een gebied gemaakt met lassoselectie en het gebied is groen gekleurd.

Heatmap showing a selection picked using lasso tool.

Als de selectie is voltooid, wordt alleen het ingezoomde, omgetrokken gebied weergeven in het diagram.

Optie dimensieselectie gebruiken

U kunt voor elke dimensie een kolom of rij met tegels selecteren door op het dimensielabel te klikken of twee dimensies selecteren door op een tegel te klikken. Als de selectie is voltooid, wordt alleen de gekozen rij, kolom of tegel weergegeven in het diagram.

Het kleurenschema wijzigen

U kunt het kleurenschema van uw diagram wijzigen door te kiezen uit vier voorgedefinieerde opties.

Doe het volgende:

 1. Klik in het eigenschappenvenster op Uiterlijk > Ontwerp.
 2. Selecteer een kleurenschema onder Kleurenschema.

  The different colour gradients that can be used in heatmaps.
De verschillende kleurovergangen die kunnen worden gebruikt in heatmaps.

Labelkleuren wijzigen

Labels zijn tekst- of afbeeldingselementen die overal in elk diagram kunnen worden geplaatst. U kunt uw eigen labelkleur instellen in het eigenschappenvenster onder Uiterlijk > Labelkleur. Klik op het labelkleurvak en selecteer een kleur in de kleurovergangcirkel. U kunt ook op het ezelsymbool onder de kleurencirkel klikken en een kleur selecteren of een kleurcodestring invoeren in het veld naast het ezelsymbool. De kleuren moeten geldige CSS-kleuren zijn.

De legenda in-/uitschakelen

De legenda biedt een dunne kleuroverganglijn als beschrijving, bovenaan het diagram. Om de legenda te verbergen, beweegt u de schuifknop in het eigenschappenvenster onder Uiterlijk > Ontwerp > Legenda naar links om de optie uit te schakelen.

Ondoorzichtigheid van tegels aanpassen

U kunt de ondoorzichtigheid van de tegel aanpassen door in het eigenschappenvenster onder Uiterlijk > Ontwerp > Ondoorzichtigheid tegel de schuifknop van de schuifbalk Ondoorzichtigheid tegel te verplaatsen. Als u ondoorzichtigheid instelt op 1, worden de kleuren duidelijk weergegeven en krijgen de tegels ieder een duidelijke afbakening.

Een gemiddelde als schaal gebruiken

In een heatmap kunt u het gemiddelde van een gegevensverzameling berekenen en weergeven. Het wordt gebruikt als middelste waarde in een kleurschaal. U kunt deze functie in- of uitschakelen in het eigenschappenvenster onder Uiterlijk> Opties > Gemiddelde als schaal gebruiken.

Voer met een uitdrukking een schaalwaarde in als gemiddelde waarde. Hiermee kan het systeem een kleurbereik kiezen dat een mediane kleurschaal bepaalt. U kunt een schaalstring ook invoegen in de uitdrukking in de Uitdrukkingseditor (Expression) in het eigenschappenvenster onder Uiterlijk> Opties > Gemiddelde schaalwaarde. Als er geen gemiddelde is gebruikt, moet de schaalwaarde worden ingesteld op 0.

Een vaste schaal instellen

U kun minimale, maximale en gemiddelde waarden instellen om een vast kleurenschema te definiëren, onafhankelijk van de gegevensverzameling. Verplaats hiervoor de schuifknop Vaste schalen naar rechts in het eigenschappenvenster onder Uiterlijk > Opties > Vaste schaal. Voer vervolgens een minimumwaarde in onder Minimumschaalwaarde, een maximumwaarde onder Maximumschaalwaarde en een gemiddelde waarde onder Gemiddelde schaalwaarde. U kunt een schaalstring ook invoegen in de uitdrukking in de Uitdrukkingseditor (Expression).

Titels in-/uitschakelen

Met deze optie verbergt u de naam van het heatmapdiagram. Klik op Uiterlijk > Algemeen in het eigenschappenvenster en schakel de schuifknop Titels tonen in of uit.

Labelgrootte wijzigen op diagramassen

U kunt ook de grootte van de labels op zowel de y-as als de x-as van het diagram aanpassen. Klik op Uiterlijk in het eigenschappenvenster en voer de gewenste labelgrootte in onder Labelgrootte y-as en onder Labelgrootte x-as.

Dimensiewaarden beperken

U kunt de dimensiewaarden beperken. Klik in het eigenschappenvenster op Dimensies. Klik op dimensie en kies onder Beperking een beperking uit het menu.

Minimale horizontale grootte instellen

In een heatmap voert u een minimumgrootte in om te bepalen hoe het diagram horizontaal wordt weergegeven. Voer de gewenste grootte in het eigenschappenvenster in onder Uiterlijk > Opties > Minimale horizontale grootte. U kunt ook een string invoegen in de uitdrukking in de Uitdrukkingseditor (Expression).

Getalnotatie

Het is mogelijk de metingswaarde op te maken. U kunt verschillende indelingen toepassen op dezelfde waarde, bijvoorbeeld geld, datum, duur. Het diagram wordt bijgewerkt met het gewijzigde nummertype.

Doe het volgende:

 1. Klik in het eigenschappenvenster op Gegevens > Metingen en klik op een meting.
 2. Selecteer in het menu Getalnotatie de juiste getalnotatie.
 3. Voer details in in de venstervelden. Deze worden weergegeven wanneer er een andere optie dan Automatisch wordt gekozen tijdens het configureren van het diagram.

Beperkingen

Zie Een visualisatie maken met behulp van een aangepast object voor meer informatie over algemene beperkingen.