Ga naar hoofdinhoud

Draaitabel

OP DEZE PAGINA

GERELATEERD LESMATERIAAL

Draaitabel

De draaitabel presenteert dimensies en metingen als rijen en kolommen in een tabel. In een draaitabel kunt u gegevens analyseren voor meerdere metingen en in meerdere dimensies tegelijk.

U kunt de metingen en dimensies herordenen om andere weergaven van de gegevens te krijgen. De activiteit van het verplaatsen van metingen en dimensies tussen rijen en kolommen wordt "draaien" genoemd.

Pivot table with dimensions Customer, Product Group, and Item and measures Quantity and Sales.

Wanneer gebruiken

De draaitabel is met name handig als u meerdere dimensies of metingen wilt opnemen in een enkele tabel en deze vervolgens wilt ordenen om verschillende subtotalen te bekijken.

Voordelen

De draaitabel is zeer krachtig als u meerdere dimensies en metingen tegelijk wilt analyseren en deze vervolgens wilt herordenen om een ander perspectief van uw gegevens te krijgen. Een ander voordeel is dat u de rijen waarin u bent geïnteresseerd kunt uitvouwen terwijl u de rijen in de rest van de tabel samengevouwen houdt.

Nadelen

De draaitabel lijkt mogelijk ietwat ingewikkeld en biedt geen directe inzichten.

Een draaitabel maken

U kunt een nieuwe draaitabel maken op het werkblad dat u aan het bewerken bent.

Doe het volgende:

  1. Sleep vanuit het bedrijfsmiddelenvenster een lege draaitabel naar het werkblad.
  2. Klik op Dimensie toevoegen en selecteer een dimensie of een veld.
  3. Klik op Meting toevoegen en selecteer een meting of maak een meting van een veld.

Als u de draaitabel hebt gemaakt, wilt u mogelijk het uiterlijk en andere instellingen aanpassen in het eigenschappenvenster.

Tip: De kolombreedte wordt automatisch ingesteld om kolommen bij elkaar te houden ter verbetering van de leesbaarheid. U kunt de breedte van de dimensiekolom aanpassen door de koptekstscheider te slepen. De breedte van afzonderlijke metingskolommen wordt nog gewoon automatisch ingesteld. Dubbelklik op de koptekstscheider om automatische kolombreedte opnieuw in te stellen.

Draaien

Als u uw gegevens wilt herordenen om een nieuwe weergave te verkrijgen, sleept u de artikelen naar een nieuwe locatie, een kolom of een rij. In de volgende draaitabel is de dimensie Customer naar de positie na Product Group gesleept en de dimensie Item naar de positie vóór Product Group. Hierdoor worden de dimensies nu primair gesorteerd op Item. De focus is verschoven van Customer naar Item. Door de dimensies uit te vouwen, kunt u achter de hoeveelheden en verkopen voor elke klant komen, maar er is nog een andere manier om dit doel te bereiken.

Pivot table with rearranged data.

Door de dimensie Customer te verplaatsen van rijen naar kolommen, behoudt u de focus op de dimensie Item, maar ziet u tevens de verdeling van artikelen per klant. Door de verplaatsing is de informatie in de draaitabel compacter geworden.

Pivot table with rearranged data.

Metingen groeperen

Zoals u misschien is opgevallen, worden Quantity en Sales niet als aparte metingen in de bovenste rij gepresenteerd. Naast de dimensie Customer vindt u een item genaamd Metingen. Als u meer dan één meting hebt, worden de metingen automatisch gegroepeerd tot een metingengroep, Metingen, die als geheel kan worden toegevoegd aan de rijensectie of de kolommensectie. De metingengroep kan niet worden bewerkt in de tabel. U kunt het metingsitem niet opsplitsen en één meting als rij en een andere als kolom te gebruiken en u kunt ook de volgorde waarin de metingen worden gepresenteerd niet wijzigen. Wijzigingen in het item Metingen worden uitgevoerd in het eigenschappenvenster.

Verschillende manieren om te draaien

In wezen gaat het bij draaien om het slepen van de dimensies en metingen van rijen naar kolommen en van kolommen naar rijen, maar u hebt twee opties voor het draaien.

  • In de draaitabel (zowel bij het bewerken als bij het analyseren).
  • In het eigenschappenvenster (alleen bij het analyseren).

Draaien met behulp van het eigenschappenvenster

In het eigenschappenvenster kunt u metingen en dimensies toevoegen aan de draaitabel en tevens de dimensies en metingen verplaatsen naar rijen en kolommen. Als u meer dan één meting gebruikt, worden de metingen gegroepeerd en wordt een item Metingen gemaakt. U kunt de interne volgorde van de dimensies en metingen wijzigen, maar als u meer dan één meting hebt, is het altijd de volledige metingengroep die wordt verplaatst.

Properties panel.

Globaal groeperen

Met globaal groeperen gebruikt u een beperkte gegevensverzameling en in deze gegevensverzameling geeft u specifieke gegevens aan waarop u zich wilt richten, bijvoorbeeld de beste kwartalen, de beste verkopers of de minst verkochte producten.

U kunt globaal groeperen beschouwen als een procedure met twee stappen. Als eerste past u een beperking toe op een gegevensverzameling en daarna past u in de resulterende lijst dezelfde beperking nogmaals toe op de interne dimensie (dat is de dimensie die als tweede in de sorteerhiërarchie is opgenomen), zodat alleen resultaten worden weergegeven voor de gespecificeerde interne dimensiewaarden.

Example:  

In de volgende draaitabel is geen beperking toegepast. De waarden worden gesorteerd op Sales, in aflopende volgorde. De lijst is lang. De waarden voor 2013 worden niet weergegeven.

Pivot table, no limitation is applied.

In de volgende draaitabel is een beperking toegepast op de (interne) dimensie Sales Rep Name, zodat alleen de vijf beste verkopers voor de jaren 2013 en 2014 worden weergegeven.

De volgende stap is het selecteren van globaal groeperen in het eigenschappenvenster. De optie Globaal groeperen is alleen beschikbaar als u een beperking hebt toegepast op de dimensie.

Als globaal groeperen is geselecteerd, wordt de beperking van de vijf beste verkopers opnieuw toegepast, maar dit keer ongeacht de dimensie Year. De vijf verkopers met de hoogste verkopen (in 2013 of 2014) zijn de enige verkopers die worden weergegeven in de uiteindelijke draaitabel.

De volgende afbeelding laat de zes hoogste resultaten voor 2014 en 2013 zien. De vier beste resultaten zijn afkomstig uit 2014, maar het vijfde (John Greg) is uit 2013. Omdat vijf andere verkopers hogere verkopen hebben dan Brenda Gibson (die nummer vijf was in 2014), wordt zij niet in de lijst opgenomen.

Six highest results for 2014 and 2013.

De volgende afbeelding toont de draaitabel waarop globaal groeperen is toegepast. De draaitabel bevat alleen de verkoopresultaten voor de vijf beste verkopers. Hoewel Brenda Gibson een beter resultaat had in 2014 dan John Greg, komt hij door zijn resultaat voor 2013 in aanmerking voor de lijst van vijf beste verkopers.

Pivot table with global grouping applied.