Ga naar hoofdinhoud

Navigeren met tabbladen

Via tabnavigatie kunt u snel navigeren naar de weergaven die voor u beschikbaar zijn tijdens het werken met apps.

De tabbladen werken in combinatie met een nieuw algemeen menu. Het algemene menu bevat het Navigatiemenu, dat in eerdere versies van Qlik Sense een apart menu was. Ga voor meer informatie naar De menu's vergelijken.

Het algemene menu is contextafhankelijk. U kunt verschillende opties selecteren, afhankelijk van of u de tabbladen Gegevens, Analyse of Presentatie hebt geselecteerd in de bovenste werkbalk. De beschikbare opties zijn ook afhankelijk van of de app gepubliceerd is of niet. U kunt bijvoorbeeld niet Gegevensbeheer of Editor voor laden van gegevens selecteren in een gepubliceerde app. Dit omdat u geen gegevens toe kunt voegen aan een gepubliceerde app.

Niet-gepubliceerde Qlik Sense-app waarin het tabblad Analyse is geselecteerd. Het geopende werkblad in de app is daarom in de analysemodus. Het algemene menu is geopend in de linkerbovenhoek.

De menu's vergelijken

In eerdere versies van Qlik Sense waren er twee vervolgkeuzemenulijsten beschikbaar in de bovenste werkbalk. Dit waren het navigatiemenu en het algemene menu. Deze menu's zijn gecombineerd in één algemeen menu.

Algemeen menu (nieuw)

Weergave van het nieuwe algemene menu wanneer een niet-gepubliceerde app in analysemodus is.

Navigatiemenu (oud)

Weergave van het oude navigatiemenu wanneer een app in analysemodus is.

Algemeen menu (oud)

Weergave van het oude algemene menu wanneer een app in analysemodus is.

Zie ook: