Ga naar hoofdinhoud

FirstValue - scriptfunctie

FirstValue() retourneert de waarde die als eerste werd geladen vanuit de records die zijn gedefinieerd door de uitdrukking, gesorteerd door een group by-clausule.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar als scriptfunctie.

Syntax:  

FirstValue ( expr)

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beschrijving
expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.

Limitations:  

Als er geen tekstwaarde wordt gevonden, is het resultaat NULL.

Examples and results:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw app toe om het resultaat te bekijken.

Voorbeeld Resultaat  

TeamData:

LOAD * inline [

SalesGroup|Team|Date|Amount

East|Gamma|01/05/2013|20000

East|Gamma|02/05/2013|20000

West|Zeta|01/06/2013|19000

East|Alpha|01/07/2013|25000

East|Delta|01/08/2013|14000

West|Epsilon|01/09/2013|17000

West|Eta|01/10/2013|14000

East|Beta|01/11/2013|20000

West|Theta|01/12/2013|23000

] (delimiter is '|');

 

FirstValue1:

LOAD SalesGroup,FirstValue(Team) as FirstTeamLoaded Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

FirstTeamLoaded

Gamma

Zeta