Ga naar hoofdinhoud

Relationele operatoren

Alle relationele operatoren vergelijken de waarden van operanden en retourneren als resultaat True (-1) of False (0). Alle relationele operatoren zijn binair.

< Kleiner dan Er wordt een numerieke vergelijking gemaakt als beide operanden numeriek geïnterpreteerd kunnen worden. De operator retourneert de logische waarde van het resultaat van de vergelijking.
<= Kleiner dan of gelijk aan Er wordt een numerieke vergelijking gemaakt als beide operanden numeriek geïnterpreteerd kunnen worden. De operator retourneert de logische waarde van het resultaat van de vergelijking.
> Groter dan Er wordt een numerieke vergelijking gemaakt als beide operanden numeriek geïnterpreteerd kunnen worden. De operator retourneert de logische waarde van het resultaat van de vergelijking.
>= Groter dan of gelijk aan Er wordt een numerieke vergelijking gemaakt als beide operanden numeriek geïnterpreteerd kunnen worden. De operator retourneert de logische waarde van het resultaat van de vergelijking.
= Gelijk aan Er wordt een numerieke vergelijking gemaakt als beide operanden numeriek geïnterpreteerd kunnen worden. De operator retourneert de logische waarde van het resultaat van de vergelijking.
<> Niet gelijk aan Er wordt een numerieke vergelijking gemaakt als beide operanden numeriek geïnterpreteerd kunnen worden. De operator retourneert de logische waarde van het resultaat van de vergelijking.
precedes   In tegenstelling tot de operator < wordt er geen poging gedaan de argumentwaarden numeriek te interpreteren voordat er wordt vergeleken. De bewerking retourneert Waar als de waarde links van de operator een tekstrepresentatie heeft die in een ASCII-vergelijking vóór de tekstrepresentatie van de waarde aan de rechterkant komt.

Example:  

'1 ' precedes ' 2' retourneert FALSE

terwijl

' 1' precedes ' 2' retourneert TRUE

aangezien de ASCII-waarde van een spatie (' ') van minder waarde is dan de ASCII-waarde van een getal.

Vergelijk dit met:

'1 ' < ' 2' retourneert TRUE

en

' 1' < ' 2' retourneert TRUE

follows   In tegenstelling tot de operator < wordt er geen poging gedaan de argumentwaarden numeriek te interpreteren voordat er wordt vergeleken. De bewerking retourneert Waar als de waarde links van de operator een tekstrepresentatie heeft die in een ASCII-vergelijking vóór de tekstrepresentatie van de waarde aan de rechterkant komt.

Example:  

' 2' follows '1 retourneert FALSE

terwijl

' 2' follows ' 1' retourneert TRUE

aangezien de ASCII-waarde van een spatie (' ') van minder waarde is dan de ASCII-waarde van een getal.

Vergelijk dit met:

' 2' > ' 1' retourneert TRUE

en

' 2' > '1 ' retourneert TRUE