Ga naar hoofdinhoud

Timestamp#

OP DEZE PAGINA

Timestamp#

- script- en diagramfunctie

Timestamp#() evalueert een uitdrukking als een datum- en tijdwaarde in de notatie voor tijdstempels die in het load-script voor gegevens of in het besturingssysteem is ingesteld, tenzij een opmaakreeks is opgegeven.

Syntax:  

timestamp#(text[, format])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beschrijving
text

De teksttekenreeks die moet worden geëvalueerd.

format

Tekenreeks waarmee de notatie van de te evalueren tekenreeks wordt beschreven. Bij weglating wordt gebruikgemaakt van de korte datumnotatie, tijdnotatie en decimaal scheidingsteken die zijn ingesteld in het besturingssysteem. ISO 8601 wordt ondersteund voor tijdstempels.

Conventies voor getal- en tijdnotaties