Ga naar hoofdinhoud

Publicatie van een werkblad ongedaan maken

OP DEZE PAGINA

Publicatie van een werkblad ongedaan maken

U kunt een werkblad dat u hebt gepubliceerd niet langer beschikbaar stellen aan anderen door de publicatie ervan ongedaan te maken.

Doe het volgende:

  1. Klik in het app-overzicht op App objects om de werkbladen weer te geven.

  2. Zoek het gepubliceerde werkblad onder Gepubliceerd door mij.
  3. Raak het werkblad lang aan of klik erop met de rechtermuisknop en selecteer Publicatie ongedaan maken.

    Het dialoogvenster Publicatie van werkblad ongedaan maken wordt weergegeven.

  4. Klik op Publicatie ongedaan maken.

    De publicatie van het werkblad wordt ongedaan gemaakt en het wordt verplaatst van Gepubliceerd door mij naar Mijn werkbladen.

Het werkblad is niet langer beschikbaar voor andere gebruikers van de app.

Tip: In de werkbladweergave kunt u de publicatie van een werkblad ook ongedaan maken door te klikken op  en Publicatie van werkblad ongedaan maken te selecteren of door in de werkbladnavigator een werkblad lang aan te raken of er met de rechtermuisknop op te klikken.