Ga naar hoofdinhoud

Publiceren in Qlik Sense Enterprise-streams

OP DEZE PAGINA

GERELATEERD LESMATERIAAL

Publiceren in Qlik Sense Enterprise-streams

De Qlik Sense Enterprise-beheerder publiceert apps in een stream via de Qlik Management Console. De werkbladen en presentaties van de app zijn beschikbaar voor andere gebruikers die toegang hebben tot de stream. U kunt uw eigen app vanuit de hub publiceren naar een stream waartoe u publicatietoegang hebt. U kunt uw gepubliceerde apps ook tussen streams verplaatsen via de hub.

Een app die in een stream is gepubliceerd, wordt vergrendeld. De eigenaar van de gepubliceerde app kan wel de miniatuur, de naam van de app en de beschrijving van de app bewerken. Andere gebruikers kunnen interactief met de visualisaties werken en gegevens analyseren. Niemand kan de basiswerkbladen en -presentaties bewerken die samen met de app zijn gepubliceerd. Als u over de juiste toegangsrechten beschikt, kunt u wel privéwerkbladen en -presentaties toevoegen aan een gepubliceerde app.

Als u eigenaar bent van een gepubliceerde app kunt uw privéwerkbladen en -presentaties aan een gepubliceerde app toevoegen en uw eigen en community-werkbladen goedkeuren voor opname in de basiswerkbladen van een app. U kunt de basiswerkbladen en basispresentaties van de app niet bewerken, maar u kunt hiervan wel privéwerkbladen en -presentaties maken als u ze wilt bewerken.

Wanneer een gepubliceerde app moet worden gewijzigd, kan deze opnieuw worden gepubliceerd, waarbij de gepubliceerde app wordt bijgewerkt met inhoud van een duplicaat.

Voor informatie over:

Streams

De inhoud van de hub is onderverdeeld in streams. Een stream is een verzameling apps waartoe een groep gebruikers specifieke toegang heeft. De gebruikers van de stream kunnen verschillende toegangsrechten hebben. Sommige gebruikers mogen misschien alleen de inhoud in de stream lezen, terwijl anderen over de rechten beschikken om hun inhoud op de stream te publiceren.

Standaard bevat Qlik Sense een stream met de naam Everyone, waarvoor alle gebruikers zowel lees- als publicatierechten hebben.

Alle gebruikers hebben de eigen werkruimten Werk en Gepubliceerd voor de inhoud die zij in eigendom hebben. Werkbevat persoonlijke, niet-gepubliceerde apps. Gepubliceerd bevat koppelingen naar gepubliceerde apps. Met deze koppelingen kunt u gemakkelijk uw gepubliceerde werk in de gaten houden en de gepubliceerde apps gemakkelijk verplaatsen en dupliceren.

De lees- en publicatierechten voor de streams worden gedefinieerd in de Qlik Management Console.

U kunt de kopie van een gepubliceerde app gebruiken als sjabloon voor een nieuwe app.

U kunt uw eigen app vanuit de hub verplaatsen naar een stream waarvoor u publicatietoegang hebt.

Werkbladen en presentaties

U kunt privéwerkbladen en -presentaties maken als onderdeel van een gepubliceerde app. Deze werkbladen en presentaties kunnen als onderdeel van de app worden gepubliceerd. Gepubliceerde werkbladen en presentaties kunnen door de eigenaar van de app worden toegevoegd aan basiswerkbladen van een app. Het is ook mogelijk om basiswerkbladen en -presentaties uit uw app te verwijderen en deze om te zetten naar gepubliceerde werkbladen en presentaties.

Bij het werken met een gepubliceerde app, worden werkbladen en presentaties geordend in secties in het app-overzicht afhankelijk van hun status.

Weergave van het werkblad voor de zelfstudie voor beginners met vier secties: Basiswerkbladen, Community, Gepubliceerd door mij en Mijn werkbladen.

Sheets view.

Secties werkbladweergave
Section Beschrijving
Basiswerkbladen/Basispresentaties Werkbladen en presentaties die in de app waren opgenomen toen deze (opnieuw) werd gepubliceerd of die aan de basiswerkbladen en -presentaties van de app zijn toegevoegd nadat deze was gepubliceerd. Alle gebruikers van de app hebben hier toegang toe.
Community Werkbladen en presentaties die door iemand anders zijn gemaakt en gepubliceerd voor de app waartoe u toegang hebt. De werkbladen en presentaties in deze sectie kunt u aan uw basiswerkbladen en -presentaties toevoegen.
Gepubliceerd door mij Werkbladen en presentaties die u hebt gemaakt en vervolgens gepubliceerd zodat alle gebruikers van de app er toegang toe hebben. De andere gebruikers vinden deze in hun sectie Community. Werkbladen in deze sectie kunnen worden goedgekeurd voor opname in basiswerkbladen.
Mijn werkbladen / Mijn presentaties Werkbladen en presentaties die u hebt gemaakt maar nog niet gepubliceerd. Niemand anders kan deze zien.

Interactief met apps werken

De taken die u in een app kunt uitvoeren zijn ervan afhankelijk of de app is gepubliceerd of niet.

Niet-gepubliceerde app

U kunt:

 • Het Load-script bewerken en de gegevens opnieuw laden.
 • De gegevensstructuur en details over de gegevens bekijken vanuit de gegevensmodelviewer.
 • Werkbladen, visualisaties en bladwijzers maken, bewerken en verwijderen.
 • Masteritems (dimensies, metingen en visualisaties) maken voor hergebruik.
 • Navigeren tussen werkbladen, presentaties en bladwijzers.
 • Selecties maken en wissen.
 • Bladwijzers maken en items met een bladwijzer weergeven.

Gepubliceerde app

U kunt:

 • Navigeren tussen werkbladen.
 • Werkbladen en visualisaties verkennen die vanaf het begin in de app waren opgenomen.
 • Presentaties bekijken die vanaf het begin in de app zijn opgenomen.
 • Uw eigen privé-werkbladen, visualisaties en presentaties maken en bewerken op basis van de gegevens in de app.
 • Werkbladen en presentaties publiceren die u hebt gemaakt zodat anderen deze kunnen gebruiken.
 • De publicatie van werkbladen en presentaties die u hebt gepubliceerd ongedaan maken zodat zij opnieuw privé worden.
 • Uw privéwerkbladen bijwerken
 • Gepubliceerde werkbladen en presentaties aan de basiswerkbladen en -presentaties toevoegen.
 • Werkbladen en presentaties uit de basiswerkbladen en -presentaties verwijderen.
 • Visualisaties kopiëren en plakken tussen werkbladen.
 • Masteritems (dimensies, metingen en visualisaties) gebruiken die vanaf het begin in de app zijn opgenomen.
 • Uw eigen privé-bladwijzers maken en bewerken.
 • Selecties maken en wissen.
 • Bladwijzers maken en items met een bladwijzer weergeven.
 • U kunt de gegevensmodelviewer openen met de standaardmachtigingen als u de eigenaar van de app bent.

U kunt niet:

 • Het load-script bewerken of de gegevens opnieuw laden.
 • Toegang krijgen tot de gegevensmodelviewer als u niet de eigenaar van de app bent.
 • Visualisaties, werkbladen, presentaties en bladwijzers bewerken die vanaf het begin in de app zijn opgenomen.
 • Werkbladen en presentaties bewerken die zijn gepubliceerd.