Ga naar hoofdinhoud

Publiceren in cloudhubs

OP DEZE PAGINA

Publiceren in cloudhubs

Als u uw apps toegankelijk wilt maken voor gebruikers die geen toegang hebben tot de Qlik Sense Enterprise-hub, kunt u deze publiceren in een cloudhub.

In een Qlik Sense-implementatie waarbij multi-cloud is ingeschakeld, kan uw Qlik Sense-beheerder tags maken in de cloudhub. Vervolgens kan de Qlik Sense-beheerder streams maken voor uw apps. Wanneer u een app waarvoor in de app-eigenschappen een tag is geselecteerd, publiceert of verplaatst naar een stream waarop een distributiebeleid van toepassing is, kopieert Qlik Sense de app naar de cloudhub.

Extra info

Met tags kunt u apps in de cloudhub groeperen.

App-ontwikkelaars met de juiste bevoegdheden kunnen apps met tags publiceren. De tags kunnen in meerdere cloudhubs staan, afhankelijk van uw implementatie. Apps met tags worden automatisch bijgewerkt wanneer de app in de stream wordt bijgewerkt.

Consumenten met de juiste toegangsrechten kunnen apps tonen op basis van tags in de cloudhub. App-consumenten kunnen de apps gebruiken. Ze kunnen bijvoorbeeld selecties in de gegevens maken. Ze kunnen de apps echter niet bijwerken of doorontwikkelen. Ze kunnen bijvoorbeeld geen werkbladen, diagrammen of presentaties maken. App-consumenten kunnen koppelingen naar diagrammen in apps met de door hen gemaakte selecties delen.

Daarnaast kunnen app-consumenten privéverzamelingen maken om apps te ordenen. Een privéverzameling is alleen in te zien door de app-consument die de privéverzameling heeft gemaakt.

Opmerking:

Uw Qlik Sense-beheerder kan aanvullende app-eigenschappen instellen die nodig zijn om apps vanuit streams naar verzamelingen te verspreiden

Streams en tags

De Qlik Sense-beheerder kan een distributiebeleid instellen dat ervoor zorgt dat gepubliceerde apps met toegevoegde app-eigenschappen met een of meer tags naar een cloudhub worden gedistribueerd.

Wanneer een app wordt gepubliceerd in een stream in Qlik Sense Enterprise, bepaalt het distributiebeleid in welke doelcloudhubs de app met de tags wordt toegevoegd. U kunt app-eigenschappen instellen die de bestemmingscloudhub en tags bepalen wanneer de app in de Qlik Sense Enterprise-hub wordt gepubliceerd. Qlik Sense Enterprise kopieert de app van de stream naar de cloudhub met de tags wanneer u app-eigenschappen publiceert of wijzigt. Bij verspreiding van de apps wordt de bestemming bepaald door het distributiebeleid dat is ingesteld door uw Qlik Sense-beheerder.

Apps kunnen in slechts één stream worden gepubliceerd, maar ze kunnen met meerdere tags in meerdere cloudhubs worden gepubliceerd.

Tip:

Uw beheerder kan zien wanneer de laatste synchronisatie is uitgevoerd voor de streameigenschappen.

Voor bepaalde organisaties kan het de voorkeur hebben om apps naar een archiefstream zonder distributiebeleid te verplaatsen in plaats van de apps te verwijderen.

Apps met tags in een verzameling kunnen in de Qlik Sense Enterprise-hub worden gewijzigd, zoals een app in elke andere Qlik Sense Enterprise-stream. In Qlik Sense Enterprise-hub. U kunt:

  • Apps in de stream dupliceren.
  • De app opnieuw publiceren in de stream.
  • Aangepaste eigenschappen van apps beheren
  • Open de app in Gepubliceerd.

In een open app in Qlik Sense Enterprise kunt u:

  • Persoonlijke werkbladen en presentaties publiceren en publicaties ongedaan maken.
  • Basiswerkbladen en -presentaties aan de app toevoegen of uit de app verwijderen.