Ga naar hoofdinhoud

Een presentatie publiceren

OP DEZE PAGINA

Een presentatie publiceren

U kunt presentaties die u hebt gemaakt publiceren, zodat andere gebruikers ze kunnen bekijken.

Opmerking: U kunt alleen presentaties publiceren als onderdeel van een app die al is gepubliceerd.

Doe het volgende:

  1. Klik in het app-overzicht op Story Mode om de presentaties weer te geven.

  2. Raak de presentatie die u wilt publiceren lang aan of klik erop met de rechtermuisknop en selecteer vervolgens Publiceren.

    Het dialoogvenster Presentatie publiceren wordt weergegeven.

  3. Klik op Publiceren.

De presentatie wordt gepubliceerd en verplaatst van Mijn presentaties naar Gepubliceerd door mij.

Andere gebruikers, met toegang tot deze app, treffen de gepubliceerde presentatie nu aan in hun sectie Community.

Tip: U kunt een presentatie ook publiceren in de presentatieweergave door te klikken op  en Presentatie publiceren te selecteren of door een presentatie in de presentatienavigator lang aan te raken of er met de rechtermuisknop op te klikken.