Ga naar hoofdinhoud

Een werkblad publiceren

OP DEZE PAGINA

Een werkblad publiceren

U kunt werkbladen die u hebt gemaakt publiceren, zodat andere gebruikers ze kunnen bekijken.

Opmerking: U kunt alleen werkbladen publiceren als onderdeel van een app die al is gepubliceerd.

Doe het volgende:

  1. Klik in het app-overzicht op App objects om de werkbladen weer te geven.

  2. Raak het werkblad dat u wilt publiceren lang aan of klik erop met de rechtermuisknop en selecteer vervolgens Publiceren.

    Het dialoogvenster Werkblad publiceren wordt weergegeven.

  3. Klik op Publiceren.

Het werkblad wordt gepubliceerd en verplaatst van Mijn werkbladen naar Gepubliceerd door mij.

Andere gebruikers, met toegang tot deze app, treffen het gepubliceerde werkblad nu aan in hun sectie Community.

Tip: In de werkbladweergave kunt u werkbladen ook publiceren door te klikken op  en Werkblad publiceren te selecteren of door in de werkbladnavigator een werkblad lang aan te raken of er met de rechtermuisknop op te klikken.