Ga naar hoofdinhoud

Afbeeldingsbestanden uploaden naar mediabibliotheek

OP DEZE PAGINA

Afbeeldingsbestanden uploaden naar mediabibliotheek

De mediabibliotheek bevat de afbeelding die u kunt gebruiken in uw app: in tekst- en afbeeldingsvisualisaties, op presentatiedia's en als miniaturen voor apps, werkbladen en presentaties. 

U kunt afbeeldingen uploaden naar de mediabibliotheek. Vanwege de beperkingen van de webbrowsers die door Qlik Sense worden ondersteund, wordt u aangeraden de hoogte en breedte en de bestandsgrootte zo klein mogelijk te houden. De maximale bestandsgrootte is 5 MB. De volgende indelingen worden ondersteund: ., ., . en ...png.jpg.jpeg.gif

De volgende indelingen worden ondersteund: .png, .jpg, .jpeg en .gif.

Voor Qlik Sense: U kunt afbeeldingen uploaden in de map In app in de mediabibliotheek. U moet de Qlik Management Console gebruiken om afbeeldingen naar de standaardmap te uploaden.

Voor Qlik Sense Desktop: U kunt afbeeldingen in de volgende map op uw computer plaatsen: C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default. De afbeeldingen zijn beschikbaar in de map Standaard in de mediabibliotheek. Als u een app tussen installaties verplaatst, worden de afbeeldingen die u in de app gebruikt gezamenlijk met de app in het qvf-bestand opgeslagen. Als u de app op een nieuw locatie opent, kunt u de afbeeldingen vinden in de map In app in de mediabibliotheek van de app.

Er zijn verschillende manieren om de mediabibliotheek te openen. Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Klik in het app-overzicht op @ in het informatievak van de app en klik vervolgens op 0 in de miniatuur.
 • Dubbelklik op de visualisatie met tekst en afbeeldingen als u een werkblad bewerkt om de werkbalk voor bewerken te openen en klik vervolgens op 0.
 • Klik in de presentatieweergave op 0 in het venster met presentatiehulpmiddelen en sleep Afbeelding op de dia. Dubbelklik vervolgens binnen de tijdelijke aanduiding van de afbeelding.

Het dialoogvenster Mediabibliotheek wordt geopend en u kunt afbeeldingen uploaden.

Doe het volgende:

 1. Selecteer Media uploaden.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep één of meer afbeeldingsbestanden op het aangegeven gebied.
  • Klik op het aangegeven gebied om het uploadvenster te openen, blader naar de afbeeldingen om ze te selecteren en klik op Openen.

  Er wordt een uploadindicator weergegeven terwijl het afbeeldingsbestand wordt geüpload. U kunt een upload die bezig is onderbreken door op de afbeelding op E te klikken.

  Opmerking: U kunt niet een bestand uploaden als de bestandsnaam al in de mediabibliotheek bestaat.

U hebt nu afbeeldingen aan de mediabibliotheek toegevoegd. Klik op de afbeelding en selecteer P om de afbeelding in te voegen.