Ga naar hoofdinhoud

Een mastermeting maken door de uitdrukking te typen

OP DEZE PAGINA

Een mastermeting maken door de uitdrukking te typen

Als u met een niet-gepubliceerde app werkt, kunt u mastermetingen maken voor eventueel hergebruik. U kunt complexe uitdrukkingen toevoegen door de uitdrukking in de uitdrukkingseditor te typen.

 1. Klik op Edit in de werkbalk.

  Het bedrijfsmiddelenvenster wordt geopend aan de linkerkant.

 2. Klik op Master items om het tabblad met masteritems te selecteren.
 3. Klik op de kop Metingen om die categorie uit te vouwen.

 4. Klik op Nieuw maken.

  Het dialoogvenster Nieuwe meting maken wordt geopend.

 5. Klik op 3 in het veld Uitdrukking om het dialoogvenster Uitdrukking toevoegen te openen.

 6. Voer de uitdrukking rechtstreeks in de uitdrukkingseditor (het hoofdvenster) in.

  De veldnamen die u in de uitdrukking gebruikt worden gecontroleerd en de syntaxis van de uitdrukking wordt gevalideerd.

  Tip: Zodra u begint te typen, start de validatie van de uitdrukking in de uitdrukkingseditor. Bij een fout wordt in de linkerbenedenhoek een hint weergegeven over wat onjuist is. Klik op het pictogram naast de hint voor extra informatie over de fout.

  Elke regel van de uitdrukkingseditor is genummerd en speciale syntaxis wordt gemarkeerd.

  Tip: U kunt de online help met de volledige beschrijving van hoe u de huidige functie gebruikt openen door te dubbelklikken op de naam van de functie in de uitdrukkingseditor en op Ctrl+H op het toetsenbord te drukken. Deze functie komt beschikbaar nadat u het eerste haakje van de uitdrukking na de functienaam hebt ingevoerd en uitsluitend als u een computer met een toetsenbord gebruikt.
 7. Klik op Toepassen om het dialoogvenster Uitdrukking toevoegen te sluiten.

  Nu moet u beschrijvende gegevens gaan toevoegen voor de meting.

 8. Typ een naam voor de meting.

 9. Typ een beschrijving voor de meting (optioneel).

 10. Als u een kleur wilt opgeven, klikt u op Arrow down in de kleurenvervolgkeuzelijst en selecteer een kleur door middel van een van de volgende methoden:

  • Klik op een van de kleuren in het palet.
  • Typ een kleurcode van 6 tekens in het veld voor hexadecimale invoer: #.
  • Klik op Show options onderaan het dialoogvenster, selecteer een kleur in het kleurenwiel en stel desgewenst de schuifregelaar voor de kleurverzadiging bij.
 11. Voeg info toe (optioneel).

 12. Klik op Maken.

De meting wordt nu opgeslagen in de categorie Metingen van de Masteritems en u kunt deze gebruiken in visualisaties.

See also

 

Uitdrukkingen gebruiken in visualisaties