Ga naar hoofdinhoud

Verbinding maken met gegevensbronnen

Met Qlik Sense kunt u verbinding maken met uw gegevens, ongeacht waar deze zijn opgeslagen, met een breed scala aan Qlik-connectoren en andere typen gegevensverbindingen. Wanneer u een gegevensverbinding maakt, wordt deze opgeslagen in Qlik Sense, zodat u snel gegevens kunt selecteren en laden vanuit de gegevensbronnen die u gewoonlijk gebruikt. U kunt verbinding maken met databases, gegevens van sociale media, lokale bestanden, externe bestanden en webbestanden.

Een verbinding maken

Als u gegevens wilt selecteren uit een gegevensbron, kunt u een nieuwe gegevensverbinding maken of een opgeslagen gegevensverbinding gebruiken. U kunt gegevensverbindingen maken en uw opgeslagen verbindingen openen vanuit:

Opmerking: U kunt alleen gegevensverbindingen zien waarvan u de eigenaar bent of waartoe u toegang hebt verkregen voor lezen of bijwerken. Neem zo nodig contact op met uw Qlik Sense-systeembeheerder om toegang te verkrijgen.

Typengegevensverbindingen

Met Qlik Sense krijgt u toegang tot uw gegevens, ongeacht waar deze zich bevinden. De volgende typen gegevensverbindingen zijn beschikbaar met Qlik Sense. U kunt connectoren downloaden vanaf de qlik.com-downloadsite voor gebruik met Qlik Sense.

Veel van de connectoren die toegang verkrijgen tot deze gegevensbronnen zijn ingebouwd in Qlik Sense terwijl andere kunnen worden toegevoegd. Elk type gegevensverbinding heeft specifieke instellingen die u moet configureren.

Bijgevoegde bestanden

Voeg direct gegevensbestanden toe aan uw app door deze te slepen en neer te zetten.

Ga voor meer informatie naar Gegevensbestanden bijvoegen en de gegevens toevoegen aan de app.

Qlik DataMarket

Opmerking:

Qlik Sense Enterprise only.

Selecteer actuele en historische weerinformatie en demografische gegevens, wisselkoersen en zakelijke, economische en sociale gegevens.

Zie Gegevens toevoegen vanuit Qlik DataMarket voor meer informatie over het toevoegen van gegevens uit Qlik DataMarket.

Databaseconnectoren

Opmerking:

Qlik Sense Enterprise only.

Maak verbinding met een ODBC-gegevensbron met vooraf geconfigureerde ODBC-databaseconnectoren.

 • Amazon Redshift
 • Apache Drill (Beta)
 • Apache Hive
 • Apache Phoenix (Beta)
 • Apache Spark (Beta)
 • Azure SQL
 • Cloudera Impala
 • Google BigQuery
 • IBM DB2
 • Microsoft SQL Server
 • MongoDB (Beta)
 • MySQL Enterprise
 • Oracle
 • PostgreSQL
 • Presto
 • Sybase ASE
 • Snowflake
 • Teradata

Zie Database (alleen in het Engels) voor meer informatie.

Essbase

Maak verbinding met een Essbase-gegevensverzameling.

Zie Essbase connector (alleen in het Engels) voor meer informatie over Essbase.

Lokale of netwerkbestanden

Opmerking:

Qlik Sense Enterprise only.

Maak verbinding met een lokaal of netwerkbestand om gegevens te selecteren en te laden.

Zie Bestanden laden vanuit lokale mappen en netwerkmappen voor meer informatie over lokale en netwerkbestanden.

ODBC-verbindingen via DSN

Opmerking:

Qlik Sense Enterprise only.

Maak verbinding met een databasebeheersysteem (DBMS) met ODBC. Installeer een ODBC-stuurprogramma voor de DBMS in kwestie en maak een gegevensbron DSN.

Ga voor meer informatie naar ODBC.

Qlik Associative Big Data Index

De (QABDI) Selector van Qlik Associative Big Data Index biedt toegang tot een grote gegevensbron die is geïndexeerd met QABDI.

Zie voor meer informatie De geïndexeerde gegevens in een app gebruiken.

REST

Maak verbinding met een REST-gegevensbron. De REST-connector is niet bedoeld voor een specifieke REST-gegevensbron en kan worden gebruikt om verbinding te maken met een willekeurige gegevensbron die beschikbaar is gemaakt via de REST API.

Zie REST (alleen in het Engels) voor meer informatie over Qlik REST Connector.

Salesforce

Opmerking:

Qlik Sense Enterprise only.

Maak verbinding met uw Salesforce.com-account.

Zie Salesforce-connector (alleen in het Engels) voor meer informatie.

SAP

Opmerking:

Qlik Sense Enterprise only.

Laad gegevens vanuit SAP NetWeaver.

Zie Qlik-connector voor gebruik met SAP NetWeaver (alleen in het Engels) voor meer informatie.

Internetbestanden

Opmerking:

Qlik Sense Enterprise only

Maak verbinding met een internetgegevensbron op een web-URL.

Ga voor meer informatie naar Bestanden laden vanuit lokale mappen en netwerkmappen.

Connectoren van internetopslagprovider

Opmerking:

Qlik Sense Enterprise only

Maak verbinding met uw op bestanden gebaseerde gegevens van internetopslagproviders.

 • Amazon S3
 • Azure Storage
 • Dropbox
 • Google Drive

Zie Qlik-connectoren voor providers van webopslag (alleen in het Engels) voor meer informatie over webopslag.

Connectoren van derden

Met connectoren van derden kunt u verbinding maken met gegevensbronnen die niet rechtstreeks worden ondersteund door Qlik Sense. Connectoren van derden worden ontwikkeld met de QVX SDK of geleverd door andere ontwikkelaars. In een standaard Qlik Sense-installatie zijn geen connectoren van derden beschikbaar.

Waar wordt de gegevensverbinding opgeslagen?

Verbindingen worden in de repository database opgeslagen door de Qlik Sense Repository Service. In een Qlik Sense-serverimplementatie beheert u de gegevensverbindingen met de Qlik Management Console. De Qlik Management Console stelt u in staat gegevensverbindingen te verwijderen, toegangsrechten in te stellen en andere systeembeheertaken uit te voeren.

In Qlik Sense Desktop worden alle verbindingen zonder versleuteling opgeslagen in de app.

Waarschuwing: Omdat bij Qlik Sense Desktop-verbindingen alle gegevens worden opgeslagen over gebruikersnaam, wachtwoord en bestandspad die u hebt ingevoerd bij het maken van de verbinding, zijn deze opgeslagen gegevens beschikbaar in platte tekst als u de app deelt met een andere gebruiker. Hier moet u rekening mee houden als u een app ontwerpt die u wilt delen.

Beperkingen

Het is niet mogelijk om een gegevensverbinding de naam 'DM' te geven. Deze naam is gereserveerd voor de ingebouwde Qlik DataMarket-connector.