Ga naar hoofdinhoud

Qlik Sense Desktop installeren

In deze sectie wordt beschreven hoe u Qlik Sense Desktop op uw computer installeert.

Systeemvereisten

Als u Qlik Sense Desktop met succes wilt installeren en uitvoeren, moet aan de vereisten in deze sectie worden voldaan.

Besturingssysteem

Microsoft Windows 10 (alleen 64-bits versie)

Processoren (CPU's)

Intel Core 2 Duo of hoger wordt aanbevolen.

Geheugen

4 GB minimaal (afhankelijk van de gegevensvolumes is mogelijk meer vereist).

Opmerking: Qlik Sense is een technologie voor in-RAM-analyse. De geheugenvereisten zijn direct gerelateerd aan de hoeveelheid gegevens die worden geanalyseerd.
Schijfruimte 5,0 GB in totaal vereist voor installatie
.NET Framework 4.5.2 of hoger
Minimale schermresolutie
 • Desktops, laptops en tablets: 1024x768
 • Kleine schermen: 320x568.
Browserondersteuning
 • Microsoft Internet Explorer 11 of hoger
 • Microsoft Edge
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
Tip:

Standaard wordt Qlik Sense Desktop uitgevoerd in een eigen venster. Maar u kunt het programma ook openen in een webbrowser.

Zie Qlik Sense Desktop starten voor meer informatie.

Waarschuwing: Mozilla Firefox vereist hardwareversnelling, niet ondersteund in virtuele omgevingen.

Wat is inbegrepen in Qlik Sense Desktop

Desktopitems en items in startmenu

Nadat u uw installatie van Qlik Sense Desktop hebt voltooid, is een snelkoppeling beschikbaar op het bureaublad en in het menu Start menu (Start > Alle programma's):

 • Snelkoppeling naar Qlik Sense Desktop

  De hub is het startpunt van waaruit u Qlik Sense uitvoert. Hier vindt u alle Qlik Sense-apps die u hebt gemaakt.

Qlik Sense Desktop-installatielocatie

Nadat u de installatie van Qlik Sense Desktop hebt voltooid, wordt Qlik Sense Desktop geïnstalleerd in Users\{user}\AppData\Local\Programs\Qlik.

U kunt ook de installatielocatie met de optie Custom Installation opgeven.

Voorbeelden, apps en logbestanden

Er worden enkele voorbeeldbestanden meegeleverd bij de installatie van Qlik Sense Desktop. Deze worden geïnstalleerd in Users\{user}\Documents\Qlik\Examples. Zo wordt bijvoorbeeld een aantal voorbeelden van uitbreidingscodes geïnstalleerd in de submap Extensions.

Bij de installatie van Qlik Sense Desktop worden tevens voorbeeldapps geleverd. Deze worden geïnstalleerd in Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps.

In uw installatie van Qlik Sense Desktop, kunt u logbestanden vinden in Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Log.

Het setupbestand ophalen

Het Qlik_Sense_Desktop_setup.exe-bestand kan worden opgehaald van de Qlik-downloadpagina. Sla het op in een map op uw computer.

Ga naar de Qlik®-downloadpagina om Qlik Sense Desktop te downloaden.

Qlik Sense Desktop installeren

U kunt een standaardinstallatie uitvoeren of de locaties in een aangepaste installatie specificeren. In het eerste geval zijn de installatie- en opslaglocaties standaard ingesteld.

Standaardinstallatie van Qlik Sense Desktop

Doe het volgende:

 1. Dubbelklik op Qlik_Sense_Desktop_setup.exe om de installatie te starten.

  Het welkomstvenster wordt weergegeven.

 2. Klik op Install als u een standaardinstallatie wilt uitvoeren.

  Het dialoogvenster License agreement wordt weergegeven.

 3. Lees de licentieovereenkomst, selecteer I accept the license agreement en klik op Next.

  Tip: U hebt tevens de optie om de licentieovereenkomst af te drukken op een lokale printer.
 4. In het scherm Klaar om te installeren selecteert u desgewenst dat u een bureaubladsnelkoppeling wilt maken. Klik op Installeren.
 5. In de sectie Extension bundles selecteert u desgewenst dat u de uitbreidingsbundels wilt installeren. Selecteer vervolgens de uitbreidingsbundels die u wilt installeren in de lijst met uitbreidingsbundels die voor uw Qlik Sense-installatie beschikbaar zijn.
 6. U kunt altijd later nog uitbreidingsbundels aan uw Qlik Sense-installatie toevoegen of eruit verwijderen. Zie: De installatie van uitbreidingsbundels aanpassen.

 7. Als u ervoor hebt gekozen geen uitbreidingsbundels te installeren, klikt u op Install. Anders klikt u op Next.
 8. Als u een of meer uitbreidingsbundels installeert, accepteert u de licentieovereenkomst voor de uitbreidingsbundels. Klik vervolgens op Install.
 9. Als de installatie is voltooid, wordt het Installation summary weergegeven.

  Klik op Finish om het Installation summary te sluiten

 10. U hebt Qlik Sense Desktop met succes op uw computer geïnstalleerd.

Aangepaste installatie van Qlik Sense Desktop

Doe het volgende:

 1. Dubbelklik op Qlik_Sense_Desktop_setup.exe om de installatie te starten.

  Het welkomstvenster wordt weergegeven.

 2. Klik op Custom Installation.

  Het dialoogvenster License agreement wordt weergegeven.

 3. Lees de licentieovereenkomst, schakel het selectievakje I accept the license agreement in en klik op Next.

  Tip: U hebt tevens de optie om de licentieovereenkomst af te drukken op een lokale printer.
 4. Typ of blader naar de locatie waar u Qlik Sense Desktop wilt installeren en klik op Next.

  Opmerking: U kunt Qlik Sense Desktop niet installeren in locaties waarvoor beheerdersrechten vereist zijn, bijvoorbeeld C:\Program Files.
 5. Typ of blader naar de locatie waar u wilt dat Qlik Sense Desktop de appinhoud opslaat, en klik op Next.
 6. In het scherm Klaar om te installeren selecteert u desgewenst dat u een bureaubladsnelkoppeling wilt maken. Klik op Installeren.
 7. In de sectie Extension bundles van het scherm Ready to install selecteert u desgewenst dat u een bureaubladsnelkoppeling wilt maken. Selecteer vervolgens de uitbreidingsbundels die u wilt installeren in de lijst met uitbreidingsbundels die voor uw Qlik Sense-installatie beschikbaar zijn.
 8. U kunt altijd later nog uitbreidingsbundels aan uw Qlik Sense-installatie toevoegen of eruit verwijderen. Zie: De installatie van uitbreidingsbundels aanpassen.

 9. Als u ervoor hebt gekozen geen uitbreidingsbundels te installeren, klikt u op Install. Anders klikt u op Next.
 10. Als u een of meer uitbreidingsbundels installeert, accepteert u de licentieovereenkomst voor de uitbreidingsbundels. Klik vervolgens op Install.
 11. Als de installatie is voltooid, wordt het Installation summary weergegeven.

  Klik op Finish om het Installation summary te sluiten

 12. U hebt nu met succes Qlik Sense Desktop op uw computer geïnstalleerd, met behulp van aangepaste installatie- en opslaglocaties.

Upgrade uitvoeren Qlik Sense Desktop

De upgrade-optie is beschikbaar als Qlik Sense eerder is geïnstalleerd en een nieuwere versie van het setupbestand Qlik_Sense_Desktop_setup.exe wordt uitgevoerd.

Doe het volgende:

 1. Dubbelklik op Qlik_Sense_Desktop_setup.exe om de installatie te starten.

  Het welkomstvenster wordt weergegeven.

 2. Klik op UPGRADE.

  Het dialoogvenster License agreement wordt weergegeven.

 3. Lees de licentieovereenkomst, schakel vervolgens het selectievakje I accept the license agreement (als u inderdaad akkoord gaat) en klik op Next.

  Tip: U hebt tevens de optie om de licentieovereenkomst af te drukken op een lokale printer.

  Het dialoogvenster Ready to install wordt weergegeven.

 4. Klik op Upgrade om de installatie te starten.

  Als de installatie is voltooid, wordt het Installation summary weergegeven.

 5. Klik op Finish om hetInstallation summary te sluiten
 6. U hebt nu een upgrade uitgevoerd naar een nieuwere versie van Qlik Sense Desktop.

Migratie van apps

Na een upgrade van Qlik Sense Desktop, moeten apps worden gemigreerd om verzekerd te zijn van compatibiliteit. In de hub worden miniaturen van apps niet weergegeven voordat de app wordt gemigreerd.

Migratie vindt automatisch plaats als u een app voor het eerst opent na een upgrade. Voordat een app wordt gemigreerd, wordt een back-upkopie gemaakt in Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\AppsBackup. U kunt de back-upkopie gebruiken als u de app wilt openen in een eerdere versie van Qlik Sense Desktop.

Qlik Sense Desktop-poorten

Qlik Sense Desktop maakt standaard gebruik van poort 4848.

Qlik Sense Desktop-opslag

In deze sectie wordt beschreven waar de Qlik Sense-apps worden opgeslagen bij het uitvoeren van Qlik Sense Desktop.

Standaardopslag

In Qlik Sense worden apps standaard opgeslagen in het lokale bestandssysteem onder C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense.

Overdraagbare indeling

Een Qlik Sense-app kan in het lokale bestandssysteem worden opgeslagen in de specifieke indeling .qvf. Dit is een overdraagbare indeling.

Een enkele app wordt opgeslagen als <Appnaam>.qvf, waarbij <Appnaam> de titel van de app is.

De installatie van uitbreidingsbundels aanpassen

U kunt op elk moment uitbreidingsbundels aan uw Qlik Sense Desktop-installatie toevoegen of eruit verwijderen.

Doe het volgende:

 1. Open Programma's en onderdelen in het Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik in de lijst met programma's op de uitbreidingsbundel die u wilt aanpassen.
 3. De Extension Bundle Setup Wizard (wizard Installatie van uitbreidingsbundel) wordt geopend. Klik op Volgende.
 4. Selecteer Change (Wijzigen).
 5. Klik in het scherm Custom setup (Aangepaste installatie) op het bundelpictogram om te selecteren hoe u de bundelinstallatie wilt aanpassen:
  • Als de bundel al is geïnstalleerd, selecteert u Entire feature will be unavailable (Gehele functie zal niet meer beschikbaar zijn) om de bundel te verwijderen.
  • Als de bundel niet is geïnstalleerd, selecteert u Entire feature will be installed on local hard drive (Gehele functie wordt geïnstalleerd op lokale harde schijf) om de bundel te installeren.

  Klik vervolgens op Next (Volgende).

 6. Klik op Change (Wijzigen).
 7. Klik op Finish (Voltooien) om de Extension Bundle Setup Wizard (wizard Installatie van uitbreidingsbundel) te sluiten.

Qlik Sense Desktop repareren

Met de optie Repair worden alle ontbrekende bestanden, snelkoppelingen en registerwaarden hersteld.

Doe het volgende:

 1. U kunt beginnen met het repareren van de installatie door het Configuratiescherm te openen en Software te selecteren. Selecteer vervolgens Qlik Sense Desktop uit de lijst met programma's en klik op Wijzigen.

  Het dialoogvenster Qlik Sense Desktop Setup maintenance wordt weergegeven.

  Tip: U kunt deze actie ook uitvoeren door te dubbelklikken op het bestand Qlik_Sense_Desktop_setup.exe.
 2. Klik op REPAIR.

  Het dialoogvenster Ready to repair wordt weergegeven.

 3. Klik op Repair.

  Het reparatieproces wordt gestart en de voortgang wordt weergegeven.

 4. Nadat het reparatieproces is voltooid, wordt het dialoogvenster Repair summary weergegeven om te bevestigen dat Qlik Sense Desktop met succes is gerepareerd.

 5. Klik op Finish.

U hebt nu met succes uw installatie van Qlik Sense Desktop gerepareerd.

Qlik Sense Desktop verwijderen

Doe het volgende:

 1. U kunt beginnen met het verwijderen van Qlik Sense Desktop door het Configuratiescherm te openen en Software te selecteren. Selecteer vervolgens Qlik Sense Desktop uit de lijst met programma's en klik op Verwijderen.

  Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd of u zeker weet dat u Qlik Sense Desktop van uw computer wilt verwijderen.

  Tip: U kunt Qlik Sense Desktop tevens verwijderen door te dubbelklikken op het bestand Qlik_Sense_Desktop_setup.exe en vervolgens Uninstall te selecteren in het onderhoudsvenster. In dat geval moet u de juiste versie van het instellingenbestand gebruiken bij het wijzigen van uw installatie van Qlik Sense Desktop, namelijk dezelfde versie als is gebruikt bij het installeren van Qlik Sense Desktop.
 2. Klik op Uninstall.

  Het verwijderproces wordt gestart en de voortgang wordt weergegeven.

 3. Nadat het verwijderproces is voltooid, wordt het dialoogvenster Uninstall summary weergegeven om te bevestigen dat Qlik Sense Desktop met succes is gerepareerd.

 4. Klik op Finish.

U hebt nu Qlik Sense Desktop verwijderd.